Al-Asr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

demi waktu