At-Taariq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan