At-Taariq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan