Al-Haaqqah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.