Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
AlQuran Perkata, AlQuran dan Tafsir, Al Quran dan Terjemah, AlQuran dan Tatabahasa, Belajar bahasa AlQuran
<<<==ayat berikutnya

At-Taghaabun ayat ke 2

ayat sebelumnya ===>>

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَالـلَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

lewat sini
Kajian kata وَمِنكُم pada surat At-Taghaabun ayat ke 2
Bacaan dalam tulisan arab latin waminkum
Arti kata waminkum ( ومنكم )dan antara kamu
Jenis kata وَمِنكُمkata sambung atau kata depan (harf)

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata ومنكم6 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kataوَمِنكُم tersusun dari suku kata null

Penggunaan kata dasar null ini pada AlQuran ada di sini

Kajian kata وَمِنكُم ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 imbuan : imbuan wa ( وَ ) yang ada pada kata ini dapat berarti dan, beserta, atau dapat pula berarti demi. jika kata wa ( وَ ) ini diapit oleh dua buah kata benda, atau dua buah kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti dan. adapun jika tidak diapit oleh dua buah kata benda,kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti demi.

2 kata pengubung atau kata sambung atau kata depan : kata وَمِنكُم ini digunakan sebagai kata penghubung atau kata sambung. dengan demikian kata ini tidak dapat berdiri sendiri. kata ini akan selalu diikuti kata lainnya. adapun kata yang mengikuti untuk kata ini adalah selalu berupa kata benda (baik yang menerangkan tempat, waktu atau pelaku) ataupun kata sifat. kata ini selalu membuat konsonan k3 dari kata berikutnya memiliki konsonan i (kasrah), atau in (kasrah yang bertanwin) atau hilang huruf nun pada laki-laki jamak.

3 Huruf Majrur : Kata وَمِنكُم ini merupakan kata depan yang membuat kata benda di depannya yaitu مُّؤْمِنٌ memiliki harakat pada konsonan_k3 berupa kasrah

Disclaimer / penafian