Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
<<<==ayat berikutnya

Ali-Imran ayat ke 43

ayat sebelumnya ===>>

يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّٰكِعِينَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata لِرَبِّكِ pada surat 3.Ali-Imran ayat ke 43
Juz ke : 3 Halaman : 55 Baris ke : 10 pada mushaf Quran Madinah
Bacaan dalam tulisan arab latin lirabbiki
Arti kata lirabbiki ( لربك )kepada tuhanmu
Jenis kata لِرَبِّكِkata benda abstrak atau sifat

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata لِرَبِّكِ1 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kata لِرَبِّكِ tersusun dari suku kata ر-ب-ب

Penggunaan kata dasar ر-ب-ب ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian pola kata
ر-ب-ب pada AlQuran
980 kali.

Polakata ر-ب-ب ini pada AlQuran Tidak dipakai untuk kata kerja

Dipakai untuk kata benda sebanyak : 980 kali. Rinciannya ada disini

Jumlah variasi pemakaian kata dasar ر-ب-ب pada AlQuran116 macam. Rinciannya ada disini
Makna dari kata dasar ر-ب-ب Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata Allah, Tuhan, raja, doa pendek, bangsawan, kenaikan, penguasa tertinggi, pejabat tinggi, dewa, illah, illahi, batara, Maha Esa.
Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata menaikkan, mengumpulkan, memungut, berkumpul, berkerumun, menghimpunkan, berkelompok, mengambil, mengangkat, menagih, menampung, terkumpul, menarik, membendel, mengajukan, membangkitkan, menimbulkan, menghidupkan, menyebabkan, membesarkan, memelihara, membubungkan, angkat, meninggikan, mempertinggi, membangun, mengemukakan, mendirikan, menanam, bertanam, menanamkan, membiakkan, menurunkan, mempertambah, memperturunkan, memperbubungkan, memperhadapkan, mendakikan.
Kajian kata لِرَبِّكِ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 kata benda : kata لِرَبِّكِ termasuk dalam jenis kata benda.

adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

2 gender laki-laki : kata لِرَبِّكِ ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki

3 kata dengan jumlah tunggal : untuk kata لِرَبِّكِ ini digolongkan dalam bentuk kata tunggal yang memiliki jenis laki-laki.

4 imbuan : kata لِرَبِّكِ ini memiliki imbuan li ( لِ ). imbuan li ( لِ ) ini berarti untuk, bagi, kepada. imbuan ini selain dapat digunakan untuk kata kerja juga dapat digunakan untuk diterapkan pada kata benda. imbuan li ( لِ ) ini untuk kata Benda tunggal akan menyebabkan konsonan k3 berakhiran kasrah, sedangkan untuk kata benda jamak akan berakhiran yna ( ينَ ), Adapiun untuk kata kerja dengan subyek tunggal akan berakhiran fatchah atau untuk kata kerja dengan subyek jamak akhiran nun ( نَ )nya dihilangkan.

5 kata benda abstrak atau penamaan : kata لِرَبِّكِ ini masuk dalam kelompok kata yang sering digunakan untuk menerangkan kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak berwujud (artinya bendanya ada tetapi tidak dapat dilihat dengan mata atau tidak dapat diraba dengan panca indra manusia) misalnya kata benda yang beralan pe- atau yang berawalan dan akhiran pe - an (pekerjaan dari kata kerja), ke - an (kesenangan dari kata senang) atau bahkan seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang makhluk tersebut tidak dapat disentuh dengan panca indra. Kata لِرَبِّكِ ini sering digunakan untuk menerangkan penamaan suatu obyek, kondisi, keadaan atau situasi.

6 diikuti kata ganti kepemilikan kamu perempuan : kata لِرَبِّكِ ini memiliki kata ganti kepemilikan mu (kamu perempuan). adapun cirinya adalah adanya imbuan ki ( كِ ) yang ada pada akhir katanya

Disclaimer / penafian