Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Mereka berseru: 'Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja'. Dia menjawab: 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)'.