Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 75

Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.