<<<==ayat berikutnya

Fush-Shilat ayat ke 40

ayat sebelumnya ===>>

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Abdurrahman Sudais
Abdul Basit
Mishary Rashid
Mahir al-Mu'aiqly

Kami sangat berterima kasih jika bapak/ibu/sdr/i muslimin/muslimat sekalian berkenan mengunjungi

http://www.tafsirqu.com


Kajian kata

يَأْتِىٓ pada surat Fush-Shilat ayat ke 40

Bacaan dalam tulisan arab latin ya-ti
Jenis kata kata kerja aktif bentuk sedang atau akan terjadi
Arti kata يَأْتِىٓ (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu)
Jumlah pemakaian kata يَأْتِىٓ dalam AlQuran dipakai sebanyak 18 kali
Kata يَأْتِىٓ tersusun dari kata dasar dengan suku kata ا ت ي
huruf pertama k1=ا , huruf kedua k2=ت, dan huruf ketiga k3=ي
Makna dari kata dasar ا ت ي :Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kedatangan, kedapatan, pengambilan, ketibaan.

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna datang, tiba, sampai, mendatang, menimpa, terdapat, memperoleh, mendapatkan, mengambil, mendapat, mendapati, berasal dr.

(Kami mohon maaf jika ada keterkaitan makna yang tidak tepat. Keterkaitan makna ini diambil begitu saja dari makna kata dasar diambil dari google. Keterkaitan makna dari kata dasar ini
belum dilakukan koreksi dan perbaikan untuk makna yang tepat untuk dipakai memahami makna secara langsung dari AlQuran. Terkadang keterkaitan makna ini bisa jadi lawan katanya, walau jarang tentunya).
Pesan kami bahwa AlQuran pasti benar, sedang keterkaitan makna ini tentu bisa jadi ada penyimpangan atau ketidak sesuaian makna.
Jumlah pemakaian pola dasar ا ت ي dalam AlQuran 550 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 47 kali, dipakai kata kerja sebanyak 501 kali

Kajian kata : 220 يَأْتِىٓ ditinjau dari aspek tatabahasa :

1. kata kerja : kata يَأْتِىٓ merupakan bentuk kata kerja.

dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.

selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya

2. bentuk sedang/akan : kata يَأْتِىٓ merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.

3. kata kerja aktif : kata يَأْتِىٓ ini tergolong dalam kata kerja aktif,artinya subyeknya melakukan pekerjaan

4. subyek pelaku : kata kerja يَأْتِىٓ ini subyeknya adalah orang ketiga laki-laki tunggal (dia).

5. huruf majzum : kata مَّن ini merupakan harf yang akan membuat kata berikutnya, dalam hal ini يَأْتِي , akan kehilangan huruf nun ( نَ ) sehingga konsonan_k3 menyisakan û ( واْ ) saja

Pemakaian kata dasar ا ت ي pada AlQuran

(haruf arab yang berwarna biru dibawah bisa diKLIK untuk dirujukkan ke ayat terkait)

ءَاتَىٰكُمءَاتَىٰكَءَاتَوْهُءَاتَوا۟ءَاتَتْ
ءَاتَىٰنِۦَءَاتَىٰنِىَءَاتَىٰنَاءَاتَىٰكُمْءَاتَىٰكُمُ
ءَاتَىٰهُمُءَاتَىٰهُمَاءَاتَىٰهُمءَاتَىٰهُءَاتَىٰهَا
ءَاتَيْتَنِىءَاتَيْتَنَاءَاتَيْتَءَاتَىٰهُمْءَاتَىٰهُمُ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّءَاتَيْتُمءَاتَيْتُكُمءَاتَيْتُكَءَاتَيْتَهُنَّ
ءَاتَيْنَٰكُمءَاتَيْنَٰكُمءَاتَيْنَٰكَءَاتَيْنَآءَاتَيْنَا
ءَاتَيْنَٰهُمْءَاتَيْنَٰهُمُءَاتَيْنَٰهُمءَاتَيْنَٰهُءَاتَيْنَٰهَآ
ءَاتِىءَاتِهِمْءَاتِنَاءَاتُونِىٓءَاتُونِى
ءَاتِيَةٌءَاتِيهِمْءَاتِيهِءَاتِيكُمءَاتِيكَ

Pilih (klik) Kosakata Al-Quran yang berwana biru ini untuk dirujukkan ke ayat terkaitnya


أَتَتْهُمْأَتَتْكُمُأَتَتْكَأَتَتْأَتَأْتُونَ
أَتَىأَتَوْهُأَتَوْكَأَتَوْا۟أَتَوا۟
أَتَىٰهَاأَتَىٰنَاأَتَىٰكُمْأَتَىٰكَأَتَىٰ
أَتَيَآأَتَىٰٓأَتَىٰهُمْأَتَىٰهُمأَتَىٰهَآ
أَفَتَأْتُونَأَتَيْنَٰهُمأَتَيْنَاأَتَيْنَأَتَيْتَ
أُوتِىَأُوتُوٓا۟أُوتُوهُأُوتُوا۟أُوتَ
تَأْتُوا۟أُوتِيتُهُۥأُوتِيتُمْأُوتِيتُمأُوتِيتَ
تَأْتِىتَأْتِهِمتَأْتِنَاتَأْتُونِىتَأْتُونَنَا
تَأْتِيهِمتَأْتِينَآتَأْتِينَاتَأْتِيكُمْتَأْتِىَ

Pilih (klik) Kosakata Al-Quran yang berwana biru ini untuk dirujukkan ke ayat terkaitnya


تَأْتِيَهُمْتَأْتِيَهُمُتَأْتِيَهُمتَأْتِيَنَاتَأْتِيهِمْ
تُؤْتِىتُؤْتُونِتُؤْتُونَهُنَّتُؤْتُوا۟تُؤْتَوْهُ
سَيُؤْتِينَاسَنُؤْتِيهِمْسَـَٔاتِيكُمتَّأْتِيهِمْتُؤْتِىٓ
فَأْتُوا۟فَأَتَىٰهُمُفَأَتَىفَأَتَوْا۟فَأَتَتْ
فَأْتِيَافَأْتِنَافَأْتِفَأْتُوهُنَّفَأْتُونَا
فَسَيُؤْتِيهِفَسَيَأْتِيهِمْفَتَأْتِيَهُمفَتَأْتُونَفَأْتِيَاهُ
فَـَٔاتُوهُمْفَـَٔاتُوا۟فَـَٔاتَيْنَافَـَٔاتَىٰهُمُفَـَٔاتَتْ
فَلَنَأْتِيَنَّهُمفَلَنَأْتِيَنَّكَفَـَٔاتِهِمْفَـَٔاتِفَـَٔاتُوهُنَّ
فَيَأْتِيَهُمفَلْيَأْتِنَافَلْيَأْتِكُمفَلْيَأْتِفَلْيَأْتُوا۟

Pilih (klik) Kosakata Al-Quran yang berwana biru ini untuk dirujukkan ke ayat terkaitnya


لَءَاتِيَنَّهُملَءَاتِيَةٌلَءَاتَيْنَالَءَاتَوْهَالَءَاتٍ
لَيَأْتِيَنِّىلَتَأْتِيَنَّكُمْلَتَأْتُونَلَتَأْتُنَّنِىلَأُوتَيَنَّ
نُؤْتَىٰنَأْتِىنَأْتِمَأْتِيًّالَّءَاتَيْنَٰهُم
وَءَاتَتْنُّؤْتِهَآنَّأْتِيَكُمنُؤْتِيهِنُؤْتِهِۦ
وَءَاتَىٰهُوَءَاتَىٰنِىوَءَاتَىٰكُموَءَاتَىوَءَاتَوُا۟
وَءَاتَيْنَٰهُوَءَاتَيْنَاوَءَاتَيْتُمْوَءَاتَيْتُمُوَءَاتَىٰهُمْ
وَءَاتُوهُموَءَاتُوا۟وَءَاتَيْنَٰهُمْوَءَاتَيْنَٰهُمَاوَءَاتَيْنَٰهُم
وَأَتَىٰهُمُوَءَاتِينَوَءَاتِنَاوَءَاتِوَءَاتُوهُنَّ
وَأْتُوا۟وَأُوتِيَتْوَأُوتِينَاوَأُتُوا۟وَأَتَيْنَٰكَ

Pilih (klik) Kosakata Al-Quran yang berwana biru ini untuk dirujukkan ke ayat terkaitnya


وَتُؤْتُوهَاوَتَأْتُونَوَإِيتَآئِوَإِيتَآءَوَأْتُونِى
وَيَأْتِوَيَأْتُوكُموَلْتَأْتِوَلَيَأْتِيَنَّهُموَتُـْٔوِىٓ
وَيُؤْتِوَيُؤْتُونَوَيُؤْتُوا۟وَيَأْتِيهِوَيَأْتِينَا
يَأْتُونَيَأْتُوكُمْيَأْتُوكَيَأْتُوا۟وَٱلْمُؤْتُونَ
يَأْتِيَأْتُوٓا۟يَأْتُونِىيَأْتُونَنَايَأْتُونَكَ
يَأْتِهِۦيَأْتِهِمْيَأْتِكُمْيَأْتِكُميَأْتِكَ
يَأْتِيكُمَايَأْتِيكُميَأْتِىٓيَأْتِىَيَأْتِى
يَأْتِيهَايَأْتِينِىيَأْتِينَكَيَأْتِينَايَأْتِينَ
يَأْتِيَكَيَأْتِيهِمْيَأْتِيهِمُيَأْتِيهِميَأْتِيهِ

Pilih (klik) Kosakata Al-Quran yang berwana biru ini untuk dirujukkan ke ayat terkaitnya


يَأْتِيَنَّكُميَأْتِيَنِىيَأْتِيَنَايَأْتِيَكُمُيَأْتِيَكُمَا
يَأْتِيَهُمْيَأْتِيَهُمُيَأْتِيَهُميَأْتِيَنَّكُمْيَأْتِيَنَّكُم
يُؤْتَىٰيُؤْتَوْنَيُؤْتَيَأْنِيَأْتِيَٰنِهَا
يُؤْتِكُمُيُؤْتِيُؤْتُوٓا۟يُؤْتُونَيُؤْتَىٰٓ
يُؤْتِيهِيُؤْتِيهِيُؤْتِيهِيُؤْتِىيُؤْتِكُمْ
ٱئْتُوا۟يُؤْتِيَهُمُيُؤْتِيَهُيُؤْتِيَنِيُؤْتِيهِمْ
ٱئْتِيَاٱئْتِنَاٱئْتِٱئْتُونِىٱئْتُونِى


Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا
kedua kedua kebun (ia) datang makanan-makanannya dan tidak aniaya/berkurang daripadanya sedikitpun
Al-Kahfi:33ءَاتَتْ
وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
dan orang-orang yang akan mendatangkan apa mereka sampai dan hati mereka gemetaran
Al-Mu'minuun:60ءَاتَوا۟
فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ الـلَّـهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
maka tatkala mereka datang kepada-nya janji mereka mengatakan Allah atas/terhadap apa mengatakan pemelihara
Yusuf:66ءَاتَوْهُ
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ الـلَّـهُ ٱلدَّارَ ٱلْاَخِرَةَ
dan carilah pada apa sampai kepadamu Allah rumah/kampung akhirat
Al-Qashash:77ءَاتَىٰكَ
فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ الـلَّـهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم
maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa datang kepada kalian
An-Naml:36ءَاتَىٰكُم
وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
dan tidak yang diberikan kepada kalian mengetahui maka (kalian) ambilah ia dan apa (ia) semakin melarang kamu berdua dari padanya
Al-Hasyr:7ءَاتَىٰكُمُ
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ الـلَّـهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang datang kepada kalian
An-Nuur:33ءَاتَىٰكُمْ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ
dan (ia) meninggikan sebagian kamu di atas bagian beberapa derajat karena hendak menguji kalian pada, di, dalam apa datang kepada kalian
Al-An'aam:165
وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ
dan janganlah gembira terhadap apa datang kepada kalian
Al-Hadiid:23
وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ
akan tetapi karena hendak menguji kalian pada, di, dalam apa datang kepada kalian
Al-Maidah:48
وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ الـلَّـهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ
dan diantara mereka orang (ia) semakin menjanjikan Allah sesungguhnya jika datang kepada kami dari/sebagian karunianya
At-Taubah:75ءَاتَىٰنَا
قَالَ إِنِّى عَبْدُ الـلَّـهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا
mengatakan sesungguhnya aku hamba Allah memberikan kepadaku kitab dan (ia) menjadikan aku seorang nabi
Maryam:30ءَاتَىٰنِىَ
فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ الـلَّـهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم
maka apa memberikan kepadaku Allah kebaikan dari apa datang kepada kalian
An-Naml:36ءَاتَىٰنِۦَ
لَا يُكَلِّفُ الـلَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا
tidak sungguh-sungguh akan membebani Allah seseorang kecuali apa pendatangannya / pemberianya
Ath-Thalaaq:7ءَاتَىٰهَا
أَنْ ءَاتَىٰهُ الـلَّـهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ
karena memberi kepadanya Allah kerajaan ketika
Al-Baqarah:258ءَاتَىٰهُ
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ الـلَّـهُ
dan barang siapa telah ditetapkan atasnya rizkinya maka hendaknya diberi nafkah (olehnya) dari apa memberi kepadanya Allah
Ath-Thalaaq:7
فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ
maka setelah datang pada mereka dari karunianya (mereka[lk]) kikirkan dengannya
At-Taubah:76ءَاتَىٰهُم
فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا
maka setelah dia berikan kepada (mereka berdua) (ia[lk]) yang saleh
Al-A'raaf:190ءَاتَىٰهُمَا
جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا
(mereka berdua) menjadikan bagiNya sekutu-sekutu terhadap apa dia berikan kepada (mereka berdua)
Al-A'raaf:190
فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ مِن فَضْلِهِۦ
gembira dengan apa/disebabkan diberikan kepada mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:170ءَاتَىٰهُمُ
وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ مِن فَضْلِهِۦ
dan menyembunyikan apa (karunia) diberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:37
وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ مِن فَضْلِهِۦ
dan janganlah sungguh akan menyangka orang-orang yang kikir dengan apa (harta) memberikan kepada mereka Allah dari karunianya
Ali-Imran:180
أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ مِن فَضْلِهِۦ
ataukah dengki manusia atas/terhadap apa (karunia) diberikan kepada mereka Allah dari karunianya
An-Nisa:54
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ وَرَسُولُهُۥ
dan jikalau sesungguhnya mereka (mereka) rela apa diberikan kepada mereka Allah dan rasulnya
At-Taubah:59
فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
(mereka) bersuka ria dan gembira dengan apa yang datang pada mereka tuhan mereka pemeliharaan mereka tuhan mereka siksa neraka jahanam
Ath-Thuur:18ءَاتَىٰهُمْ
ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ
para pemungut / pengambil apa yang datang pada mereka tuhan mereka sesungguhnya mereka (mereka) adalah sebelum itu[tg.lk] orang-orang yang berbuat baik
Adz-Dzaariyaat:16
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
wahai nabi sesungguhnya (kami) (kami) telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang (kamu) mendatangkan maskawin mereka[pr] bahwa memohon mengawininya[pr] (sesuatu/ia[pr]) yang suci bagimu dari selain orang-orang yang beriman
Al-Ahzab:50ءَاتَيْتَ
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ
dan (mereka berdua) mengucapkan Musa ya tuhan kami sesungguhnya kamu (kamu) mendatangkan fir'aun maka tidak menjadi mempercayai sehingga (mereka) melihat azab / siksa pedih
Yunus:88
رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ
tuhan keduanya sesungguhnya jika engkau memberi kami (ia[lk]) yang saleh tentu (kami) termasuk dari orang-orang yang bersyukur
Al-A'raaf:189ءَاتَيْتَنَا
رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ
tuhanku sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku dari/sebagian kerajaan
Yusuf:101ءَاتَيْتَنِى
وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ
dan tidak sungguh tidak akan merasa sedih dan rela dengan apa-apa kamu telah berikan kepada mereka[pr] semua diantara mereka[pr]
Al-Ahzab:51ءَاتَيْتَهُنَّ
فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ
maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu dan (kamu) jadilah dari orang-orang yang bersyukur
Al-A'raaf:144ءَاتَيْتُكَ
لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ
sungguh apa aku berikan kepada kalian dari kitab dan hikmah
Ali-Imran:81ءَاتَيْتُكُم
وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ
dan apa yang (kalian) berikan dari riba untuk menambah pada, di, dalam harta-harta manusia
Ar-Ruum:39ءَاتَيْتُم
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ
maka tidak dosa-dosa atas kalian apabila (kalian) menyerahkan apa yang (kalian) berikan dengan patut
Al-Baqarah:233
فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ الـلَّـهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ
maka tidak menambah disisi Allah dan apa yang (kalian) berikan dari pengandaan zakat
Ar-Ruum:39
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا
dan tidak halal bagi kalian bahwa mengambil dari apa kamu telah memberikan mereka[pr] sedikitpun
Al-Baqarah:229ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ
apabila kamu telah memberikan mereka[pr] maskawin mereka[pr] dan jangan ditahan/dipegang dengan tali/ikatan wanita-wanita kafir
Al-Mumtahinah:10
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
dan jangan (kalian[lk]) menghalangi mereka[pr] untuk melenyapkan/mengambil kembali sebagian apa kamu telah memberikan mereka[pr]
An-Nisa:19
إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ
jika kamu telah memberikan mereka[pr] maskawin mereka[pr] (mereka) yang mengawini tidak / bukan / selain laki-laki pezina dan tidak orang-orang yang mengambil gundik
Al-Maidah:5
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa sembilan ayat-ayat bukti nyata
Al-Isra:101ءَاتَيْنَا
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan daud dari (kami) karunia
Saba':10
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِـلَّـهِ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan luqmân hikmah-hikmah agar/hendalah (kamu) bersyukurlah kepada Allah
Luqman:12
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Bani Israil kitab dan hukkum-hukum dan kenabian
Al-Jaatsiyah:16
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab maka jangan adalah pada, di, dalam keraguan dari pertemuannya
As-Sajdah:23
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab maka ia diperselisihkan didalamnya
Fush-Shilat:45
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa yang menunjukkan
Ghafir:53
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab
Al-Qashash:43
ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ
kemudian (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab tambah kesempurnaan atas/terhadap yang memperbaiki
Al-An'aam:154
وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى
dan ketika (mereka) mendatangi / melakukan Musa
Al-Baqarah:53
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِـلَّـهِ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan daud dan sulaiman pengetahuan dan (mereka berdua) mengucapkan segala puji bagi Allah
An-Naml:15
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab maka/lalu diperselisihkan didalamnya
Huud:110
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa dan Harun al furqan/pembeda dan cahaya/penerangan dan peringatan/pengajaran bagi orang-orang yang dalam kondisi bertakwa
Al-Anbiyaa':48
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab dan (kami) menjadikan bersama dia saudaranya Harun pembantu
Al-Furqon:35
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab
Al-Baqarah:87
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Musa kitab boleh jadi mereka mendapat petunjuk
Al-Mu'minuun:49
فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
maka (kami) memberi pengertiannya sulaiman dan tiap-tiap (mereka) mendatangi / melakukan hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':79
فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ
maka sungguh (mereka) mendatangi / melakukan keluarga Ibrahim kitab dan Hikmah
An-Nisa:54ءَاتَيْنَآ
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ
dan sesungguhnya (mereka) mendatangi / melakukan Ibrahim petunjuknya / pimpinannya dari sebelum dan (kami) adalah dengannya/padanya orang-orang yang mengetahui
Al-Anbiyaa':51
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ
dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu tujuh dari (ia) yang dua/berulang-ulang dan Al Quran maha besar/maha agung
Al-Hijr:87ءَاتَيْنَٰكَ
قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا
sungguh (ia) terdahulu dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu dari sisi kami pelajaran/peringatan
Thaahaa:99
وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ
dan (mereka[lk]) mengira bahwasanya (ia[lk]) yang menimpa kepada mereka (mereka) mengambil apa telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan
Al-A'raaf:171ءَاتَيْنَٰكُم
خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ
(mereka) mengambil apa telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan
Al-Baqarah:93
خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ
(mereka) mengambil apa telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan
Al-Baqarah:63
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
dan itulah(tunggal) alasan/hujjah Kami kami berikannya Ibrahim atas/terhadap kaumnya
Al-An'aam:83ءَاتَيْنَٰهَآ
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
dan setelah (mereka berdua) ia telah sampai dewasanya kami telah memberikannya hikmah dan ilmu
Yusuf:22ءَاتَيْنَٰهُ
ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
kami telah memberikannya hikmah dan ilmu dan demikianlah memberi pembalasan orang-orang yang berbuat baik
Al-Qashash:14
وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا
dan bacakanlah atas mereka kisah yang kami telah memberikannya ayat-ayat Kami
Al-A'raaf:175
وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
dan Lut kami telah memberikannya hikmah dan ilmu
Al-Anbiyaa':74
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا
maka (dia) mendapatkan hamba dari hamba-hamba kami kami telah memberikannya rahmat dari sisi Kami
Al-Kahfi:65
وَمَآ ءَاتَيْنَٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
dan tidak kami telah mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab membaca kepada kami tetangnya
Saba':44ءَاتَيْنَٰهُم
سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ
tanyakan bani Israil berapa banyak kami telah mendatangkan kepada mereka dari ayat/tanda-tanda bukti nyata
Al-Baqarah:211
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mengetahui bahwasanya (ia[lk]) yang benar-benar diturunkan dari tuhanmu dengan sebenarnya
Al-An'aam:114ءَاتَيْنَٰهُمُ
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mengenalnya sebagaimana mengenal anak-anak mereka
Al-An'aam:20
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dari sebelumnya mereka dengannya beriman
Al-Qashash:52
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab mengenalnya sebagaimana/seperti mengenal anak-anak mereka
Al-Baqarah:146
ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab
Al-Baqarah:121
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
mereka itulah orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab dan hikmat dan kenabian
Al-An'aam:89
فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ
maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab beriman dengannya
Al-Ankabuut:47
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ
dan orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab bergembira dengan apa diturunkan kepadamu
Arraad:36
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا
ataukah bagi mereka perserikatan/sekutu pada, di, dalam langit ataukah kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban
Faathir:40ءَاتَيْنَٰهُمْ
أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ
ataukah kami telah mendatangkan kepada mereka suatu kewajiban dari sebelumnya lalu mereka dengannya orang-orang yang dalam kondisi menjadi memegang teguh
Az-Zukhruf:21
مَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَكَذَّبُوا۟ رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
apa kami telah mendatangkan kepada mereka (mereka) mendustakan rasul-rasul-ku maka bagaimana/alangkah dan (ia) adalah kemurkaan-ku/hukuman-ku
Saba':45
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
sehingga mengingkari dengan apa/nikmat kami telah mendatangkan kepada mereka dan sehingga bersenang-senang maka kelak mengetahui
Al-Ankabuut:66
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
sehingga mengingkari dengan apa kami telah mendatangkan kepada mereka maka senang-senang maka kelak mengetahui
An-Nahl:55
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
sehingga mengingkari dengan apa (rahmat) kami telah mendatangkan kepada mereka maka senang-senang maka kelak mengetahui
Ar-Ruum:34
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ
datangkan / berikan kepadaku dipotong-potong besi sehingga apabila sama antara ia kedua pinggir/puncak
Al-Kahfi:96ءَاتُونِى
قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا
mengatakan datangkan / berikan kepadaku ditungkanlah atasnya leburan tembaga
Al-Kahfi:96ءَاتُونِىٓ
فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً
maka mengatakan ya tuhan kami berilah kami dari sisi kamu rahmat
Al-Kahfi:10ءَاتِنَا
رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْاَخِرَةِ حَسَنَةً
ya tuhan kami berilah kami pada, di, dalam dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan
Al-Baqarah:201
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا
maka tatkala (mereka berdua) melewati mengatakan kepada bujangnya berilah kami makanan kami
Al-Kahfi:62
مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا
orang mengatakan ya tuhan kami berilah kami pada, di, dalam dunia
Al-Baqarah:200
رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا
ya tuhan kami berilah mereka dua kali lipat dari siksa dan kutuklah mereka kutukan sangat besar
Al-Ahzab:68ءَاتِهِمْ
إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا
kecuali dia datang pemurah hamba
Maryam:93ءَاتِى
أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa mendirikan dari tempat dudukmu
An-Naml:39ءَاتِيكَ
أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ
saya mendatangkan kepadamu dengannya sebelum bahwa berkedip kepadamu matamu dan barangsiapa (ia [lk]) mengingkari maka sesungguhnya (kami) tuhanku sangat kaya (ia[lk]) yang sangat mulia
An-Naml:40
إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ
sesungguhnya aku aku mendatangkan kepada kalian dengan alasan nyata
Ad-Dukhaan:19ءَاتِيكُم
إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ
sesungguhnya aku (aku) melihat api agar / boleh jadi aku aku mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan nyala api
Thaahaa:10
لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ
agar / boleh jadi aku aku mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan berita
Al-Qashash:29
سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
aku akan mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan berita (mereka) mengetahui aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api agar supaya kalian (kalian) memanaskan badan
An-Naml:7
وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا
dan mereka semua datang kepadanya pada hari kiamat-kiamat sendirian
Maryam:95ءَاتِيهِ
وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ
dan sesungguhnya mereka berilah mereka penyiksaan tidak / selain (ia[lk]) yang ditolak
Huud:76ءَاتِيهِمْ
وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا
dan bahwasannya kiamat datang tidak ada keraguan didalamnya/padanya
Al-Hajj:7ءَاتِيَةٌ
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا
sesungguhnya kiamat datang semakin dekat (kk sendang/akan) (aku) sembunyikannya/rahasiakannya
Thaahaa:15
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
mengapa kamu mendatangi jenis lelaki dari/diantara semesta alam
Asy-Syu'araa':165أَتَأْتُونَ
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
dan Lut ketika mengatakan kepada kaumnya mengapa kamu mendatangi (ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji dan/sedang kamu celaan-ku/kemurkaan-ku
An-Naml:54
أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
mengapa kamu mendatangi (ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji tidak/belum pernah mendahului/sebelum kalian dengannya dari seorang dari semesta alam
Al-A'raaf:80
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ
tidak (kamu) membiarkan dari sesuatu (ia) datang atasnya kecuali (ia) menjadikannya seperti abu/hancur
Adz-Dzaariyaat:42أَتَتْ
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا
mengatakan demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami
Thaahaa:126أَتَتْكَ
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ الـلَّـهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ
katakanlah apakah pendapat/pikiran kalian jika datang kepada kalian azab / siksa Allah (mereka) mengetahui datang kepada kalian kiamat
Al-An'aam:40أَتَتْكُمُ
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانَ الـلَّـهُ لِيَظْلِمَهُمْ
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan nyata maka tidak dan (ia) adalah Allah untuk menganiaya mereka
At-Taubah:70أَتَتْهُمْ
لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا۟
jangan mengira orang-orang yang bergembira dengan apa mereka sampai
Ali-Imran:188أَتَوا۟
حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ
sehingga tatkala mereka sampai atas/terhadap lembah semut
An-Naml:18أَتَوْا۟
وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ
dan sesungguhnya mereka sampai atas/terhadap negeri yang dihujani (ia) memberi hujan sangat buruk
Al-Furqon:40
وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
dan tidak atas/terhadap orang-orang yang apabila apa mereka datang kepadamu agar membawa mereka[lk]
At-Taubah:92أَتَوْكَ
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ
dan semuanya mereka datang kepada-nya orang-orang yang berendahkan diri
An-Naml:87أَتَوْهُ
إِلَّا مَنْ أَتَى الـلَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
kecuali orang telah pasti datang Allah dengan hati selamat / bersih / berserah diri
Asy-Syu'araa':89أَتَى
كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ
demikianlah tidak telah pasti datang orang-orang yang dari sebelum mereka dari seorang rasul
Adz-Dzaariyaat:52
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ
maka memalingkan / meninggalkan fir'aun lalu (ia) mengumpulkan tipu dayanya kemudian telah pasti datang
Thaahaa:60أَتَىٰ
إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ
sesungguhnya hanyalah (mereka) mengusahakan tipu daya (ia[lk]) yang menyihir dan tidak menyebabkan akan untung tukang sihir darimana telah pasti datang
Thaahaa:69
هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ
apakah/bukankah telah pasti datang atas/terhadap manusia waktu dari masa
Al-Insaan:1
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ
apakah sampai kepadamu kisah nyata tamu Ibrahim orang-orang yang dalam kondisi dimuliakan
Adz-Dzaariyaat:24أَتَىٰكَ
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa
An-Naziaat:15
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ
apakah sampai kepadamu kisah nyata (ia[pr]) yang dahsyat
Al-Ghaashiyah:1
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ
apakah sampai kepadamu kisah nyata para bala tentara
Al-Buruuj:17
وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ
dan apakah sampai kepadamu berita orang yang bermusuhan ketika (mereka) melompati pagar mimbar
Shaad:21
وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
dan apakah sampai kepadamu kisah nyata Musa
Thaahaa:9
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ الـلَّـهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً
katakanlah apakah pendapat/pikiran kalian jika datang kepada kalian azab / siksa Allah dengan tiba-tiba (mereka) mengetahui nyata
Al-An'aam:47أَتَىٰكُمْ
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا
katakanlah apakah pikiran (kalian[lk]) jika datang kepada kalian siksaannya pada waktu malam
Yunus:50
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ الـلَّـهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ
katakanlah apakah pendapat/pikiran kalian jika datang kepada kalian azab / siksa Allah (mereka) mengetahui datang kepada kalian kiamat
Al-An'aam:40
حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ
sehingga datang kepada kami keyakinan
Al-Muddaththir:47أَتَىٰنَا
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil dari pinggir lembah sebelah kanan
Al-Qashash:30أَتَىٰهَا
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ يَٰمُوسَىٰٓ
maka tatkala pendatangannya / pemberianya usaha untuk dipanggil ya musa
Thaahaa:11
أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
sesungguhnya mereka (mereka[lk]) yang telah menguasai diatasnya pendatangannya / pemberianya urusan kami malam hari (mereka) mengetahui sungai
Yunus:24أَتَىٰهَآ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ
supaya diberi peringatan kaum belum datang pada mereka dari peringatan besar
Al-Qashash:46أَتَىٰهُم
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ
supaya diberi peringatan kaum belum datang pada mereka dari peringatan besar
As-Sajdah:3
أَتَىٰهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ
datang pada mereka tidak ada pada, di, dalam dada mereka kecuali kebesaran tidaklah mereka mencapainya
Ghafir:56أَتَىٰهُمْ
أَتَىٰهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الـلَّـهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
datang pada mereka terasa berat kemurkaan disisi Allah dan di sisi orang-orang yang (mereka) beriman
Ghafir:35
فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا
maka (mereka) sabar atas/terhadap apa benar-benar didustakan dan disakiti sehingga/sampai datang pada mereka pertolongan kami
Al-An'aam:34
أَتَىٰٓ أَمْرُ الـلَّـهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
telah pasti datang ketetapan Allah maka janganlah minta menyegerakannya maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa mereka persekutukan
An-Nahl:1أَتَىٰٓ
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا
maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya datang/sampai ahlul/ahli negeri (mereka berdua) minta makan/dijamu penduduknya
Al-Kahfi:77أَتَيَآ
وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ
dan sungguh jika (kamu) mendatangkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145أَتَيْتَ
فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ
maka apabila sungguh-sungguh dijaga maka jika (mereka) mendatangi / melakukan dengan orang yang keji
An-Nisa:25أَتَيْنَ
قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ
(kalian berdua) mengatakan (mereka) mendatangi / melakukan dengan suka hati
Fush-Shilat:11أَتَيْنَا
أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ
(mereka) mendatangi / melakukan dengannya dan cukuplah dengan Kami membuat perhitungan
Al-Anbiyaa':47
وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ
dan orang/apa-apa tentang mereka[pr] bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan peringatan mereka
Al-Mu'minuun:71أَتَيْنَٰهُم
بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka dengan kebenaran dan sesungguhnya mereka sungguh orang-orang yang telah mendustakan
Al-Mu'minuun:90
هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
apakah/bukankah ini[tg.lk] melainkan/hanyalah seorang manusia seperti kalian apakah kamu datang / menerima sihir dan/padahal kamu celaan-ku/kemurkaan-ku
Al-Anbiyaa':3أَفَتَأْتُونَ
فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ
lalu mengatakan amboi, kiranya aku tidak diberikan aku kitab
Al-Haaqqah:25أُوتَ
وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
dan karena hendak mengetahui orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan bahwasanya benar dari tuhanmu
Al-Hajj:54أُوتُوا۟
وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟
dan tidak mendapatkannya pada, di, dalam dada mereka hajat/keinginan dari apa (mereka[lk]) diberi
Al-Hasyr:9
قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
mengatakan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejelekan/azab atas/terhadap orang-orang yang membangkang / kafir
An-Nahl:27
وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
dan tidak (ia) kemudian menjadi berpecah-belah orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab
Al-Baiyinah:4
نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ الـلَّـهِ
(ia) melemparkan segolongan dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab kitab/catatan Allah
Al-Baqarah:101
إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ
sesungguhnya orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan dari sebelumnya
Al-Isra:107
وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ
dan sungguh jika (kamu) mendatangkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dengan setiap ayat/keterangan
Al-Baqarah:145
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
dan tidak beragama agama benar/hak dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab
At-Taubah:29
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ
apakah tidak kamu memperhatikan/melihat kepada orang-orang yang (mereka[lk]) diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:51
لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ
supaya meyakini orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dan menambah orang-orang yang (mereka) beriman keimanan dan memberi petunjuk siapa/orang kehendaki
Al-Muddaththir:31
وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
dan sesungguhnya orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab sungguh mengetahui bahwasanya benar dari tuhan mereka
Al-Baqarah:144
وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ
dan permainan dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dari sebelum kalian dan orang-orang kafir pemimpin-pemimpin
Al-Maidah:57
وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
dan orang yang (ia) sungguh-sungguh mengikutiku dan katakanlah bagi orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab
Ali-Imran:20
وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
dan tidak (ia) sungguh-sungguh memperlisihkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab
Ali-Imran:19
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
wahai orang-orang yang (mereka) beriman jika ditaati segolongan/sebagian dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab
Ali-Imran:100
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ
orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan dan tidak mengingkari/membantah pada ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim
Al-Ankabuut:49
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا
wahai orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab berimanlah kamu dengan apa (kami) menurunkan
An-Nisa:47
قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا
berkata bagi orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan apa yang mengatakan kemarin/tadi
Muhammad:16
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ
dan (mereka berdua) mengucapkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan
Al-Qashash:80
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ
apakah tidak kamu memperhatikan/melihat kepada orang-orang yang (mereka[lk]) diberi bagian/sebagian besar dari kitab
An-Nisa:44
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dari sebelum kalian
Al-Maidah:5
وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ
dan makanan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab halal/bertempat bagimu
Al-Maidah:5
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ
tidakkah kamu memperhatikan/melihat kepada orang-orang yang (mereka[lk]) diberi bagian/sebagian besar dari kitab
Ali-Imran:23
وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
dan melihat/berpendapat orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu
Saba':6
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ
orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab hendaklah kamu menerangkannya kepada manusia
Ali-Imran:187
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ
dan sesungguhnya yang (kami) mewasiatkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dari sebelum kalian
An-Nisa:131
وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
dan tidak meragukan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dan orang-orang yang beriman dan tidak mengetahui para bala tentara tuhanmu kecuali Dia
Al-Muddaththir:31
يَرْفَعِ الـلَّـهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ
meninggalkan Allah orang-orang yang (mereka) beriman diantara kamu dan orang-orang (mereka[lk]) diberi pengetahuan derajat
Al-Mujaadilah:11
وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ
dan tidak mereka seperti orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dari sebelum
Al-Hadiid:16
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ
dan sungguh akan mendengar dari orang-orang yang (mereka[lk]) diberi kitab dari sebelum kalian
Ali-Imran:186
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ
dan (mereka berdua) mengucapkan orang-orang yang (mereka[lk]) diberi pengetahuan dan keimanan
Ar-Ruum:56
وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ
dan tidak (ia) sungguh-sungguh memperlisihkan didalamnya kecuali/melainkan orang-orang yang (mereka) diberinya dari sesudah apa datang kepada mereka keterangan-keterangan
Al-Baqarah:213أُوتُوهُ
حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم
sehingga tatkala (mereka) gembira dengan apa (mereka[lk]) diberi (kami) telah mengambil mereka
Al-An'aam:44أُوتُوٓا۟
أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ
atau tidak mengingkari dengan/kepada apa diberikan Musa dari sebelum
Al-Qashash:48أُوتِىَ
وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
dan apa diberikan Musa dan 'isa
Al-Baqarah:136
يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ
amboi, kiranya kamu bagi kami seperti apa diberikan karun
Al-Qashash:79
وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
dan apa diberikan nabi-nabi dari tuhan mereka
Al-Baqarah:136
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
maka adapun siapa diberikan kitabnya dengan tangan kanannya
Al-Inshiqaaq:7
وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
dan apa diberikan (kepada) Musa dan 'isa dan para nabi dari tuhan mereka
Ali-Imran:84
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ
dan adapun orang yang diberikan kitabnya disebelah kirinya
Al-Haaqqah:25
فَمَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
maka barang siapa diberikan kitabnya dengan tangan kanannya maka mereka itu membaca kitab/catatan mereka dan tidak mereka dianiaya sedikitpun
Al-Isra:71
قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ
berkata mengapa tidak diberikan seperti apa diberikan diberikan Musa
Al-Qashash:48
قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ
berkata mengapa tidak diberikan seperti apa diberikan diberikan Musa
Al-Qashash:48
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ
dan adapun siapa/orang diberikan kitabnya di belakang punggungnya
Al-Inshiqaaq:10
حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ الـلَّـهِ
sehingga diberi seperti apa diberikan utusan-utusan Allah
Al-An'aam:124
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
maka adapun orang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya
Al-Haaqqah:19
فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا
maka sungguh diberikan kebaikan sangat banyak
Al-Baqarah:269
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ
mengatakan sesungguhnya (kamu) telah diberi / diperkenankan permintaanmu ya musa
Thaahaa:36أُوتِيتَ
وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
dan tidaklah (kalian) diberi daripada pengetahuan melainkan sedikit
Al-Isra:85أُوتِيتُم
وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
dan apa (saja) (kalian) diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan duniawi dan perhiasannya
Al-Qashash:60
فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
maka apa yang (kalian) diberi dari sesuatu maka kesenangan kehidupan dunia
Asy-Syuura:36
يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ
mengatakan jika (kalian) diberi ini[tg.lk] maka (kalian) ambilah ia
Al-Maidah:41أُوتِيتُمْ
مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ
seperti apa (kalian) diberi (mereka) mengetahui dibantah oleh kalian[lk] disisi tuhan kalian
Ali-Imran:73
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ
mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya atas/terhadap pengetahuan disisiku/ada padaku
Al-Qashash:78أُوتِيتُهُۥ
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ
mengatakan sesungguhnya hanyalah aku diberinya atas/terhadap pengetahuan
Az-Zumar:49
وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا
dan (ia[lk[) bukanlah/tidaklah kebaikan bahwa memasuki / datang rumah-rumah dari belakangnya
Al-Baqarah:189تَأْتُوا۟
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ
berkata sesungguhnya kamu (kalian) adalah datang kepada kami dari sebelah kanan
Ash-Shaafaat:28تَأْتُونَنَا
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ
maka jika tidak membawa kepadaku dengannya
Yusuf:60تَأْتُونِى
وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ
dan (mereka) berkata bagaimanapun mendatangkan kepada kami dengannya dari ayat/keterangan
Al-A'raaf:132تَأْتِنَا
أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ
atau tidak membawa kepada mereka[lk] yang nyata apa yang pada, di, dalam lembaran-lembaran pertama/dahulu
Thaahaa:133تَأْتِهِم
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِـَٔايَةٍ قَالُوا۟
dan jika tidak membawa kepada mereka[lk] dengan suatu ayat berkata
Al-A'raaf:203
يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا
pada hari datang tiap jiwa/orang semakin mendebat dari dirinya
An-Nahl:111تَأْتِى
فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
maka tunggulah pada hari datang langit dengan asap/kabut nyata
Ad-Dukhaan:10
أَوْ تَأْتِىَ بِالـلَّـهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا
(mereka) mengetahui mendatangkan dengan Allah dan Malaikat berhadap-hadapan
Al-Isra:92تَأْتِىَ
قَالُوٓا۟ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ
berkata atau tidak adalah datang kepada kalian[lk] rasul-rasul kalian dengan keterangan yang nyata
Ghafir:50تَأْتِيكُمْ
لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا
tidak datang kepada kalian[lk] melainkan dengan tiba-tiba akan bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui daripadanya
Al-A'raaf:187
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ
dan (mereka berdua) mengucapkan orang-orang yang (mereka) mengingkari tidak mendatangkan kepada kami kiamat
Saba':3تَأْتِينَا
لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ
mengapa tidak mendatangkan kepada kami dengan malaikat
Al-Hijr:7
لَوْلَا يُكَلِّمُنَا الـلَّـهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ
mengapa tidak sungguh-sungguh akan berbicara pada kami Allah (mereka) mengetahui mendatangkan kepada kami tanda-tanda
Al-Baqarah:118تَأْتِينَآ
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ
dan tidak membawa kepada mereka[lk] dari suatu tanda dari tanda-tanda tuhan mereka
YaaSiin:46تَأْتِيهِم
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
bahkan/tetapi membawa kepada mereka[lk] dengan tiba-tiba lalu membingungkan mereka[lk] maka tidak mentaati
Al-Anbiyaa':40
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ
dan tidak membawa kepada mereka[lk] dari suatu ayat dari ayat-ayat tuhan mereka
Al-An'aam:4
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
dan pada hari tidak istirahat mereka tidak membawa kepada mereka[lk]
Al-A'raaf:163تَأْتِيهِمْ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا
ketika membawa kepada mereka[lk] ikan-ikan mereka pada hari sabtu mereka permukaan air
Al-A'raaf:163
قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا
berkata ditindas dari sebelum akan datang kepada kami
Al-A'raaf:129تَأْتِيَنَا
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً
maka tidaklah melihat kecuali kiamat bahwa datang kepada mereka[pr] tiba-tiba
Muhammad:18تَأْتِيَهُم
أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
bahwa datang kepada mereka[pr] dengan tiba-tiba dan mereka tidak menyadari
Az-Zukhruf:66
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba (mereka) mengetahui datang (ia[lk]) kepada (mereka[lk]) azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan apa-apa
Al-Hajj:55تَأْتِيَهُمُ
وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ
dan orang-orang musyrik orang-orang yang melepaskan/meninggalkan sehingga datang kepada mereka bukti nyata
Al-Baiyinah:1
أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(mereka) mengetahui datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba dan/sedang mereka tidak menyadari
Yusuf:107
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ
apakah melihat melainkan akan datang kepada mereka malaikat-malaikat (mereka) mengetahui datang ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا
tidaklah melihat kecuali/selain bahwa datang kepada mereka malaikat-malaikat (mereka) mengetahui (ia) mengusahakan pada, di, dalam imannya kebaikan
Al-An'aam:158
وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ
dan mohon ampun tuhan mereka kecuali akan datang kepada mereka[pr] sunnah (kb abstrak/kt sifat) yang pertama kali
Al-Kahfi:55تَأْتِيَهُمْ
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ الـلَّـهِ
apakah mereka merasa aman bahwa datang kepada mereka[pr] (ia[pr]) yang menutup dari azab Allah
Yusuf:107
وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟
dan jika tidak diberikannya maka hati-hatilah kamu
Al-Maidah:41تُؤْتَوْهُ
وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ الـلَّـهُ لَكُمْ قِيَٰمًا
dan jangan diserahkan orang-orang bodoh/belum sempurna akalnya harta-harta kalian yang (mereka berdua) menjadikan Allah bagi kamu kebenaran
An-Nisa:5تُؤْتُوا۟
ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
isteri-isteri yang tidak diberikan pada mereka[pr] apa (ia) telah diwajibkan bagi mereka[pr]
An-Nisa:127تُؤْتُونَهُنَّ
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ الـلَّـهِ
mengatakan tidak akan dilepaskannya beserta kalian sehingga/sampai didatangkan kepadaku janji yang teguh dari/atas Allah
Yusuf:66تُؤْتُونِ
قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ
dikatakan (olehnya) wahai Tuhan (ia[lk]) yang merajai/mempunyai kerajaan (pohon itu)memberikan kerajaan orang (kamu) menghendaki
Ali-Imran:26تُؤْتِى
تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا
(pohon itu)memberikan makanan-makanannya tiap-tiap masa/musim dengan seizin tuhannya
Ibrahim:25تُؤْتِىٓ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ
itu[tg.lk] karena sesungguhnya mereka (ia) adalah membawa kepada mereka[lk] rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata
Ghafir:22تَّأْتِيهِمْ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ
itu[tg.lk] karena sesungguhnya (ia) adalah membawa kepada mereka[lk] rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan
At-Taghaabun:6
سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
aku akan mendatangkan kepada kalian dari padanya dengan berita (mereka) mengetahui aku mendatangkan kepada kalian dengan api yang menyala nyala api agar supaya kalian (kalian) memanaskan badan
An-Naml:7سَـَٔاتِيكُم
أُو۟لَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا
mereka itulah akan kami berikan pada mereka pahala pengumpat
An-Nisa:162سَنُؤْتِيهِمْ
وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا الـلَّـهُ سَيُؤْتِينَا الـلَّـهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ
dan (mereka) berkata cukuplah bagi kami Allah akan memberi kepada kami Allah dari karunianya dan rasulnya
At-Taubah:59سَيُؤْتِينَا
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ
maka (ia) datang dengannya kaumnya ia membawanya/menggendongnya
Maryam:27فَأَتَتْ
فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ
maka mereka sampai atas/terhadap kaum/orang-orang menekuni atasku/terhadapku berhala-berhala bagi mereka
Al-A'raaf:138فَأَتَوْا۟
قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى الـلَّـهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ
sesungguhnya (ia) mengadakan tipu daya orang-orang yang dari sebelum mereka (ia) kembali Allah bangunan-bangunan mereka dari dasar-dasar/pokok-pokok
An-Nahl:26فَأَتَى
فَأَتَىٰهُمُ الـلَّـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟
maka datang kepada mereka Allah dari arah tidak mengira
Al-Hasyr:2فَأَتَىٰهُمُ
فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
maka datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/arah tidak menyadari
Az-Zumar:25
قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ الـلَّـهِ
katakanlah maka datangkan / bawalah (mereka) dengan sebuah kitab dari sisi Allah
Al-Qashash:49فَأْتُوا۟
فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
maka datangkan / bawalah (mereka) dengan kitab kalian jika (kalian) adalah orang-orang yang membenarkan
Ash-Shaafaat:157
فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
maka datangkan / bawalah (mereka) dengan bapak-bapak kami jika (kalian) adalah orang-orang yang membenarkan
Ad-Dukhaan:36
قَالُوا۟ فَأْتُوا۟ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
berkata maka datangkan / bawalah (mereka) dengannya/dia atasku/terhadapku mata-mata manusia/orang banyak boleh jadi mereka menyaksikan
Al-Anbiyaa':61
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ
ataukah mengatakan (kamu) adakanlah ia katakanlah maka datangkan / bawalah (mereka) dengan sepuluh surat semisalnya/yang menyamainya
Huud:13
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ
ataukah mengatakan (kamu) adakanlah ia katakanlah maka datangkan / bawalah (mereka) dengan sebuah surat semisalnya/yang menyamainya
Yunus:38
أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ
bahwa diturunkan taurat katakanlah maka datangkan / bawalah (mereka) dengan taurat
Ali-Imran:93
فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ
maka datangkan / bawalah (mereka) dengan sebuah surat dari semisalnya/yang menyamainya
Al-Baqarah:23
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ
isteri-isteri kalian ladang bagi kalian maka datangkan / bawalah (mereka) ladang kalian
Al-Baqarah:223
فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ
karena itu datangkan kepada kami dengan alasan yang nyata
Ibrahim:10فَأْتُونَا
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الـلَّـهُ
maka apabila (mereka) supaya mensucikan maka datangilah mereka[pr] (oleh kalian) dari sekira/sebagaimana (dia) memerintahkan kalian Allah
Al-Baqarah:222فَأْتُوهُنَّ
فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
maka datangkanlah (kt seru) dengan suatu ayat/mukjizat jika (kamu) adalah dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':154فَأْتِ
قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
mengatakan maka datangkanlah (kt seru) dengannya jika (kamu) adalah dari/termasuk orang-orang yang benar
Asy-Syu'araa':31
فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ
maka datangkanlah (kt seru) dengannya dari barat / tempat terbenam
Al-Baqarah:258
فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
maka datangkanlah (kt seru) dengannya jika (kamu) adalah dari orang-orang yang benar
Al-A'raaf:106
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
maka datanglah kepada kami dengan apa menasehati kami jika (kamu) adalah dari orang-orang yang benar
Al-A'raaf:70فَأْتِنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
maka datanglah kepada kami dengan apa menasehati kami jika (kamu) adalah dari orang-orang yang benar
Al-Ahqaaf:22
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
maka datanglah kepada kami dengan apa menasehati jika (kamu) adalah dari/termasuk orang-orang yang benar
Huud:32
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
maka datanglah kamu berdua fir'aun maka katakanlah sesungguhnya (kami) rasul/utusan tuhanku semesta alam
Asy-Syu'araa':16فَأْتِيَا
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
maka datanglah kamu berdua kepadanya maka katakanlah sesungguhnya (kami) utusan tuhanmu maka (kamu[lk]) utuslah bersama kami Bani Israil
Thaahaa:47فَأْتِيَاهُ
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
pada hari ditiup pada, di, dalam sangkakala maka datang bergolong-golong
An-Naba:18فَتَأْتُونَ
فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ وَلَوْ شَآءَ الـلَّـهُ
lalu mendatangkan kepada mereka[lk] dengan keterangan-keterangan dan jika/kalau menghendaki Allah
Al-An'aam:35فَتَأْتِيَهُم
فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
maka sesungguhnya (mereka) mendustakan maka kelak akan datang kepada mereka berita apa yang (mereka) adalah kepadanya kelak memperolok-olokkan
Asy-Syu'araa':6فَسَيَأْتِيهِمْ
وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ الـلَّـهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
dan barang siapa (ia) menepati dengan apa (ia) semakin menjanjikan atasnya Allah maka dia akan memberinya pahala pengumpat
Al-Fath:10فَسَيُؤْتِيهِ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
menimpanya/menyiramnya (ia[lk]) yang membuat hujan lebat maka (ia) datang makanan-makanannya dua kali lipat
Al-Baqarah:265فَـَٔاتَتْ
فَـَٔاتَىٰهُمُ الـلَّـهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا
maka datang kepada mereka Allah pahala dunia
Ali-Imran:148فَـَٔاتَىٰهُمُ
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ
dan (kami) mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah memberitakannya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang (mereka) beriman diantara mereka pahala mereka dan sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:27فَـَٔاتَيْنَا
فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟
maka (mereka[lk]) berikanlah orang-orang yang (ia) meninggalkan isteri-isteri mereka seperti apa yang mereka belanjakan
Al-Mumtahinah:11فَـَٔاتُوا۟
وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
dan orang-orang yang (ia) mengikat tangan kanan kalian maka berilah mereka bagian mereka[lk]
An-Nisa:33فَـَٔاتُوهُمْ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
maka berilah mereka[pr] (oleh kalian) maskawin mereka[pr] ketentuan/mahar dan tidak dosa-dosa atas kalian
An-Nisa:24فَـَٔاتُوهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ
maka jika (mereka[pr]) menyusukan bagimu maka berilah mereka[pr] (oleh kalian) maskawin mereka[pr] dan (kalian[lk]) musyawarahkanlah diantara kamu dengan (ia[lk]) yang diperbaiki
Ath-Thalaaq:6
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
maka berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin dan orang-orang jalan
Ar-Ruum:38فَـَٔاتِ
رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ
ya tuhan kami mereka itulah (mereka) telah menyesatkan kami maka datangkan kepada mereka azab / siksa berlipat ganda dari apai neraka
Al-A'raaf:38فَـَٔاتِهِمْ
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا
maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir semisalnya/yang menyamainya maka jadikanlah/buatlah antara kami dan antara kamu tempat / waktu yang dijanjikan
Thaahaa:58فَلَنَأْتِيَنَّكَ
ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا
kembalilah kepada mereka maka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan para bala tentara tidak kuasa kearah bagi mereka dengannya
An-Naml:37فَلَنَأْتِيَنَّهُم
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ
ataukah bagi mereka berserikat maka hendaklah (mereka) mendatangkan pada sekutu-sekutu/berhala-berhala mereka jika (mereka) adalah orang-orang yang membenarkan
Al-Qalam:41فَلْيَأْتُوا۟
فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ
maka hendaklah (mereka) mendatangkan dengan perkataan semisalnya/yang menyamainya jika (mereka) adalah orang-orang yang membenarkan
Ath-Thuur:34
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ
ataukah bagi mereka tangga mendengarkan padanya maka hendaklah mendatangkan (kt seru) orang yang mendengarkan diantara mereka dengan alasan nyata
Ath-Thuur:38فَلْيَأْتِ
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ
dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar saling menanyakan diantara mereka maka hendaklah memperhatikan manakah lebih bersih/suci tambahan makanan maka hendaklah dia membawa untuk kalian dengan/sebagian rezki daripadanya
Al-Kahfi:19فَلْيَأْتِكُم
بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ
bahkan dia (ia[lk]) yang menyihir maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita dengan ayat/muXjizat sebagaimana diutus/disampaikan terdahulu
Al-Anbiyaa':5فَلْيَأْتِنَا
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
maka datang kepada mereka dengan tiba-tiba dan/sedang mereka mereka tidak menyadari
Asy-Syu'araa':202فَيَأْتِيَهُم
إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
sesungguhnya apa yang diberi nasehat pasti datang dan tidaklah kalian[lk] bagi / dengan orang-orangh yang melepaskan diri
Al-An'aam:134لَءَاتٍ
فَإِنَّ أَجَلَ الـلَّـهِ لَءَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
maka sesungguhnya (kami) (ia) menenentukan waktu/ketentuan Allah pasti datang dan Dia yang maha mendengarkan yang sangat mengetahui
Al-Ankabuut:5
ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَءَاتَوْهَا
kemudian diminta fitnah/kekacauan niscaya mereka mengerjakan
Al-Ahzab:14لَءَاتَوْهَا
وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا
dan jika (kami) menghendaki niscaya (kami) memberikan tiap-tiap jiwa/orang petunjuknya
As-Sajdah:13لَءَاتَيْنَا
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا
sesungguhnya kiamat pasti akan datang tidak ada keraguan di dalamnya
Ghafir:59لَءَاتِيَةٌ
وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ
dan sesungguhnya kiamat pasti akan datang maka maafkanlah maaf yang baik
Al-Hijr:85
ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
kemudian sungguh saya akan mendatanginya mereka dari antara tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka
Al-A'raaf:17لَءَاتِيَنَّهُم
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا
adakah (kamu[lk]) melihat yang (ia [lk]) mengingkari kepada ayat-ayat Kami dan (mereka berdua) mengucapkan sungguh akan diberi harta dan anak-anak
Maryam:77لَأُوتَيَنَّ
لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ
pasti didatangkan aku dengannya kecuali bahwa mengepung padamu
Yusuf:66لَتَأْتُنَّنِى
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ
sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-isteri
Al-A'raaf:81لَتَأْتُونَ
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan pada, di, dalam tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran
Al-Ankabuut:29
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki nafsu dari selain isteri-isteri
An-Naml:55
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ
dan Lut ketika mengatakan kepada kaumnya sesungguhnya kamu mendatangi (ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji
Al-Ankabuut:28
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ
katakanlah ya dan tuhan pasti akan datang kepada kalian (ia[lk]) yang mengetahui semua yang gaib
Saba':3لَتَأْتِيَنَّكُمْ
لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ
sungguh akan menyiksanya azab / siksa sangat keras/berat (mereka) mengetahui sungguh (ia[lk]) akhirnya menyembelihnya (mereka) mengetahui benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan nyata/terang
An-Naml:21لَيَأْتِيَنِّى
وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا
dan kalau demikian pasti kami berikan mereka dari sisi kami pahala pengumpat
An-Nisa:67لَّءَاتَيْنَٰهُم
إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا
sesungguhnya dia dan (ia) adalah janjinya akan datang / terjadi
Maryam:61مَأْتِيًّا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ
(kami) datangkan (kt sedang/akan) dengan kebaikan daripadanya (mereka) mengetahui sebanding dengannya
Al-Baqarah:106نَأْتِ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ
maka apakah tidak (mereka) melihat bahwasanya (kami) (kami) datangkan (kt sedang/akan) bumi/negeri
Al-Anbiyaa':44نَأْتِى
أَوَ لَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
atau tidak memperhatikan bahwasanya (kami) (kami) datangkan (kt sedang/akan) bumi/daerah menguranginya dari tepi-tepinya
Arraad:41
حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ الـلَّـهِ
sehingga diberi seperti apa diberikan utusan-utusan Allah
Al-An'aam:124نُؤْتَىٰ
كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا
suatu kewajiban waktu tertentu dan barang siapa dikehendakilah pahala dunia diberikan kepadanya daripadanya
Ali-Imran:145نُؤْتِهِۦ
وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا
dan barang siapa dan (ia) adalah dikehendaki keuntungan dunia diberikan kepadanya daripadanya(keuntungan itu)
Asy-Syuura:20
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْاَخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ
dan barang siapa dikehendakilah pahala akhirat diberikan kepadanya daripadanya dan akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur
Ali-Imran:145
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
maka kelak diberikan kepadanya pahala pengumpat
An-Nisa:114نُؤْتِيهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
maka kelak diberikan kepadanya pahala pengumpat
An-Nisa:74
وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ
dan tidaklah dan (ia) adalah bagi kami akan mendatangkan kepada kalian[lk] dengan alasan
Ibrahim:11نَّأْتِيَكُم
نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا
didatangkannya / berikannya pahalanya dua kali dan (kami) menyediakan baginya rizki sangat mulia
Al-Ahzab:31نُّؤْتِهَآ
وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا
dan (ia) memberikan tiap-tiap (ia[pr]) yang satu daripada mereka[pr] sebuah pisau
Yusuf:31وَءَاتَتْ
وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
dan (kalian)dirikanlah (kt perintah/seru) sholat dan (mereka[lk]) menunaikan zakat maka bagi mereka pahala mereka[lk] disisi tuhan mereka
Al-Baqarah:277وَءَاتَوُا۟
فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ
maka jika (mereka) yang melakukan taubat dan (kalian)dirikanlah (kt perintah/seru) sholat dan (mereka[lk]) menunaikan zakat maka (mereka) berilah kebebasan jalan mereka
At-Taubah:5
فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ
maka jika (mereka) yang melakukan taubat dan (kalian)dirikanlah (kt perintah/seru) sholat dan (mereka[lk]) menunaikan zakat maka saudara-saudara kalian pada, di, dalam agama
At-Taubah:11
وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
dan (mereka[lk]) menunaikan zakat dan (mereka) menyuruh dengan perbuatan baik dan (mereka) mencegah / melarang dari pembuat kemungkaran
Al-Hajj:41
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat
Al-Baqarah:177وَءَاتَى
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الـلَّـهَ
dan (dia[lk]) mendirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali Allah
At-Taubah:18
وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ
dan menunaikan harta atas/terhadap sangat dicintainya kelompok kekeluargaan / kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin
Al-Baqarah:177
وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
dan dia memberikan kepada kalian dari setiap apa (kalian) mohonkan kepadanya
Ibrahim:34وَءَاتَىٰكُم
وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum (ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20
وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ الـلَّـهِ
dan diberinya aku daripadaNya rahmat maka barang siapa menolongku dari Allah
Huud:63وَءَاتَىٰنِى
وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya maka/lalu sering dibutakan atas kalian
Huud:28
وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ الـلَّـهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ
dan (ia) membunuh daud jalut dan memberikan kepadanya Allah kerajaan dan hikmah
Al-Baqarah:251وَءَاتَىٰهُ
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ
dan orang-orang yang (mereka) mendapat lah petunjuk (ia) menambah mereka petunjuk dan dia memberi mereka ketakwaan mereka[lk]
Muhammad:17وَءَاتَىٰهُمْ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
sungguh jika (kalian) mendirikan sholat dan kamu menunaikan zakat dan kamu beriman kepada rasul-rasul-ku dan (mereka) membantu mereka
Al-Maidah:12وَءَاتَيْتُمُ
وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا
dan (kalian) telah memberi seorang diantara mereka[pr] harta yang banyak maka jangan mengambil daripadanya sedikitpun
An-Nisa:20وَءَاتَيْتُمْ
وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا
dan (kami) berikan kaum tsamud unta betina (ia[pr]) yang menjelaskan/memberi penerangan lalu (mereka) mengingkari dengannya
Al-Isra:59وَءَاتَيْنَا
وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
dan (kami) berikan Musa kitab dan (kami) jadikannya petunjuk bagi Bani Israil
Al-Isra:2
وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ
dan (kami) berikan Isa anak Maryam
Al-Baqarah:87
وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا
dan (kami) berikan daud zabur
Al-Isra:55
فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا
maka (kami) memaafkan dari itu[tg.lk] dan (kami) berikan Musa kekuasaan dengan ni'mat
An-Nisa:153
وَسُلَيْمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا
dan sulaiman dan (kami) berikan daud zabur
An-Nisa:163
مَّن كَلَّمَ الـلَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى
orang (ia [lk]) telah benar-benar mengatakan Allah dan (ia) meninggikan sebagian mereka beberapa derajat dan (kami) berikan Isa
Al-Baqarah:253
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ
dan (kami) mengkuatkan yang menjadi kerajaannya dan kami telah memberitakannya hikmah-hikmah dan memutuskan/menjelaskan perkara/pembicaraan
Shaad:20وَءَاتَيْنَٰهُ
وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
dan kami telah memberitakannya Injil di dalamnya petunjuk dan cahaya
Al-Maidah:46
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ
dan (kami) mengikuti dengan Isa anak Maryam dan kami telah memberitakannya Injil maka (kami) berikan orang-orang yang (mereka) beriman diantara mereka pahala mereka dan sangat banyak dari mereka orang-orang yang telah fasik
Al-Hadiid:27
وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا
dan Al Kitab dan kami telah memberitakannya ganjarannya / balasannya pada, di, dalam dunia
Al-Ankabuut:27
فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ
lalu dia berbuat aniaya atas mereka dan kami telah memberitakannya dari simpanan / perbendaharaan
Al-Qashash:76
وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ
dan kami telah memberitakannya keluarganya dan serupa/sebanyak mereka bersama mereka rahmat dari sisi Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadat
Al-Anbiyaa':84
وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا
dan kami telah memberitakannya dari setiap sesuatu jalan / pintu
Al-Kahfi:84
وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
dan kami telah memberitakannya pada, di, dalam dunia kebaikan dan sesungguhnya dia pada, di, dalam akhirat sungguh termasuk orang-orang yang soleh
An-Nahl:122
يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا
hai Yahya ambillah/berilah kitab dengan kekuatan dan kami telah memberitakannya hikmah kanak-kanak
Maryam:12
وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
dan kami telah memberikan kepada mereka yang menjadi kerajaan pengumpat
An-Nisa:54وَءَاتَيْنَٰهُم
وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ
dan kami telah memberikan kepada mereka bukti nyata dari urusan ini
Al-Jaatsiyah:17
وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْاَيَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ
dan kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda apa yang di dalamnya percobaan/ujian yang nyata
Ad-Dukhaan:33
وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ
dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas
Ash-Shaafaat:117وَءَاتَيْنَٰهُمَا
وَءَاتَيْنَٰهُمْ ءَايَٰتِنَا فَكَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
dan kami telah memberikan kepada mereka tanda-tanda Kami maka adalah daripadanya orang-orang yang berpaling
Al-Hijr:81وَءَاتَيْنَٰهُمْ
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat dan (kalian[lk]) taatlah rasul agar supaya kalian diberi rahmat
An-Nuur:56وَءَاتُوا۟
وَالـلَّـهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ
dan Allah sungguh-sungguh akan menetapkan malam dan siang (ia[lk]) yang mengetahui maka bacalah apa (ia) mencari kemudahan daripadanya dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat sesungguhnya allah sangat mengampuni penyayang
Al-Muzzammil:20
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat
An-Nisa:77
فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ الـلَّـهَ وَالـلَّـهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
maka (kalian) dirikanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat dan (kalian[lk]) taatlah Allah dan Allah maha mengetahui dengan/terhadap apa-apa melakukan
Al-Mujaadilah:13
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat
Al-Baqarah:43
وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ
dan (mereka) tunaikan telah benar-benar meberikan haknya pada hari mengetamnya
Al-An'aam:141
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat
Al-Baqarah:110
وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ
dan (mereka) tunaikan anak-anak yatim harta-harta mereka dan janganlah menukar yang buruk dengan kebaikan
An-Nisa:2
وَجَٰهِدُوا۟ فِى الـلَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِالـلَّـهِ
dan bersungguh-sungguh pada, di, dalam (jalan) Allah sebenar-benar kesungguhannya maka (kalian) dirikanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah
Al-Hajj:78
وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
dan tegakkanlah sholat dan (mereka) tunaikan zakat
Al-Baqarah:83
وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً
dan (mereka) tunaikan wanita-wanita maskawin / pemberian mereka[pr] ikhlas/wajib
An-Nisa:4
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ الـلَّـهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ
dan berikanlah mereka dari mengapa Allah yang datang kepada kalian
An-Nuur:33وَءَاتُوهُم
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ
wahai orang-orang yang (mereka) beriman apabila datang kepada kalian orang perempuan beriman orang yang berhijrah dan berikanlah mereka apa-apa yang mereka belanjakan dan tidak dosa-dosa atas kalian bahwa (kalian[lk]) menikahi dengan mereka[pr]
Al-Mumtahinah:10
فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
maka nikahilah mereka dengan seizin ahli/tuan mereka[pr] dan berilah mereka[pr] maskawin mereka[pr] dengan/menurut yang patut
An-Nisa:25وَءَاتُوهُنَّ
وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ
dan berikanlah mempunyai/yang ada kekeluargaan / kedekatan telah benar-benar meberikan haknya dan orang-orang miskin
Al-Isra:26وَءَاتِ
رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ
ya tuhan kami dan berilah kami apa kamu janjikan kepada kami atas/terhadap rasul-rasul kamu
Ali-Imran:194وَءَاتِنَا
وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ الـلَّـهَ وَرَسُولَهُۥٓ
dan (mereka) dirikanlah sholat dan berilah kami zakat dan (kamu) taatilah Allah dan rasul-nya
Al-Ahzab:33وَءَاتِينَ
وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
dan (dia) datang kepada mereka azab / siksa dari tempat/jurusan tidak menyadari
An-Nahl:26وَأَتَىٰهُمُ
وَأَتَيْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ
dan kami datang kepadamu dengan kebenaran dan sesungguhnya sungguh orang-orang yang telah benar
Al-Hijr:64وَأَتَيْنَٰكَ
مِن قَبْلُ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا
dari sebelum dan (mereka) diberi dengannya (ia[lk]) yang saling serupa
Al-Baqarah:25وَأُتُوا۟
وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
dan kami diberi pengetahuan dari sebelumnya dan (kami) adalah orang-orang yang berserah diri
An-Naml:42وَأُوتِينَا
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ
dan kami diberi dari setiap sesuatu
An-Naml:16
إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ
sesungguhnya aku (aku) menjumpai seorang wanita memerintah mereka[lk] dan (ia) diberi / dianugerahi dari setiap sesuatu
An-Naml:23وَأُوتِيَتْ
وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا
dan (mereka[lk]) berilah rumah-rumah dari pintu-pintunya
Al-Baqarah:189وَأْتُوا۟
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ
janganlah berlaku sombong atas dan datanglah kepadaku orang-orang yang berserah diri
An-Naml:31وَأْتُونِى
يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
(ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) maha melihat dan datanglah kepadaku dengan keluarga kalian (mereka) semuanya
Yusuf:93
وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ
dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat dan (mereka[lk]) adalah bagi kami orang-orang yang menyembah
Al-Anbiyaa':73وَإِيتَآءَ
وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ
mendatangkan yang memiliki kekeluargaan / kedekatan dan melarang dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan
An-Nahl:90وَإِيتَآئِ
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ
apakah sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan memutus/memotong jalan dan mendatangkan / mengerjakan pada, di, dalam tempat pertemuan kalian pembuat kemungkaran
Al-Ankabuut:29وَتَأْتُونَ
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
jika dinampakkannya dan diberikannya orang-orang fakir maka itu kebaikan bagi kalian
Al-Baqarah:271وَتُؤْتُوهَا
تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ
menjauhi/menceraikan siapa (kamu) menghendaki daripada mereka[pr] kamu beri perlindungan / menggauli kepadamu siapa (kamu) menghendaki
Al-Ahzab:51وَتُـْٔوِىٓ
وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
dan sungguh akan datang kepada mereka tiba-tiba dan mereka tidak menyadari
Al-Ankabuut:53وَلَيَأْتِيَنَّهُم
وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟
dan hendaklah datang segolongan yang lain tidak disembah
An-Nisa:102وَلْتَأْتِ
بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ
yang benar jika melakukan kesabaran dan memelihara diri dan mendatangi / menyerang kalian[lk] dari/dengan semangat membara mereka
Ali-Imran:125وَيَأْتُوكُم
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
jika menghendaki dilenyapkan kalian[lk] dan (kamu[pr]) mendatangkan / mengganti (kt sedang/akan) dengan makhluk yang baru
Ibrahim:19وَيَأْتِ
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ
jika menghendaki dilenyapkan kalian[lk] manakah manusia dan (kamu[pr]) mendatangkan / mengganti (kt sedang/akan) dengan yang lain
An-Nisa:133
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
jika menghendaki dilenyapkan kalian[lk] dan (kamu[pr]) mendatangkan / mengganti (kt sedang/akan) dengan makhluk baru
Faathir:16
وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا
dan akan mewarisinya apa mengatakan dan akan datang kepada kami sendirian
Maryam:80وَيَأْتِينَا
يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ
menjadi menghirupnya/menelannya dan tidak semakin dekat ditelannya dan datang kepadanya kematian dari setiap tempat
Ibrahim:17وَيَأْتِيهِ
وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ
dan didirikan sholat dan didatangkan zakat dan demikian itu agama betul/lurus
Al-Baiyinah:5وَيُؤْتُوا۟
ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ
orang-orang yang didirikan sholat dan menunaikan zakat
Luqman:4وَيُؤْتُونَ
ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ
orang-orang yang didirikan sholat dan menunaikan zakat dan mereka orang-orang yang telah tunduk
Al-Maidah:55
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ
maka akan menuliskan / menetapkan dia bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat
Al-A'raaf:156
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ الـلَّـهَ وَرَسُولَهُۥٓ
didirikan sholat dan menunaikan zakat dan ditaati Allah dan rasul-nya
At-Taubah:71
ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ
orang-orang yang didirikan sholat dan menunaikan zakat
An-Naml:3
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا
dan (ia[pr]) didatangkan (kt sedang/akan) dari sisinya pahala pengumpat
An-Nisa:40وَيُؤْتِ
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ
dan (ia[pr]) didatangkan (kt sedang/akan) tiap-tiap yang memiliki karunia karunia-nya
Huud:3
وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِالـلَّـهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ
dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat
An-Nisa:162وَٱلْمُؤْتُونَ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ
itu[tg.lk] lebih dekat agar datang dengan kesaksian atas/terhadap wajahnya
Al-Maidah:108يَأْتُوا۟
أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ
bahwa datang dengan semisal/sebanding ini[tg.lk] al-qur'an tidak mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ الـلَّـهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ
maka jika tidak datang dengan saksi-saksi maka mereka itu disisi Allah mereka orang-orang yang mendustakan
An-Nuur:13
وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ
dan orang-orang yang menuduh / melempar wanita-wanita yang merdeka kemudian mereka tidak datang dengan empat saksi-saksi
An-Nuur:4
لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ
tidak (mereka[lk]) datang kepadamu dirubah perkataan dari sesudah tempat-tempatnya
Al-Maidah:41يَأْتُوكَ
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ
(mereka[lk]) datang kepadamu dengan setiap (ia[lk]) yang menyihir sangat pandai
Al-A'raaf:112
وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
dan serulah pada, di, dalam manusia untuk mengerjakan haji (mereka[lk]) datang kepadamu orang laki-laki
Al-Hajj:27
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
(mereka[lk]) datang kepadamu dengan setiap ahli sihir sangat pandai
Asy-Syu'araa':37
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ
dan jika (mereka[lk]) datang kepada kalian tawanan ditebus oleh mereka
Al-Baqarah:85يَأْتُوكُمْ
أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ
bahwa datang dengan semisal/sebanding ini[tg.lk] al-qur'an tidak mendatangkan / membuat dengan semisalnya
Al-Isra:88يَأْتُونَ
هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا
marilah kepada (kami) dan tidak mendatangkan / membuat peperangan kecuali sedikit
Al-Ahzab:18
لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ
mengapa tidak mendatangkan / membuat atas mereka dengan alasan kejelasan/kenyataan
Al-Kahfi:15
وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ
dan tidak mendatangkan / membuat sholat melainkan dan mereka malas
At-Taubah:54
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
dan mereka (ia[lk]) datang kepadamu dengan suatu perumpamaan melainkan Kami datang kepadamu dengan kebenaran dan (ia[lk]) lebih memperbaiki penjelasan
Al-Furqon:33يَأْتُونَكَ
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا
(kamu[lk]) dengarkanlah dengan mereka dan (kamu[lk]) lihatlah pada hari datang kepada kami
Maryam:38يَأْتُونَنَا
قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ
sebelum bahwa datang kepadaku orang-orang yang berserah diri
An-Naml:38يَأْتُونِى
وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
dan jika adalah bagi mereka benar datang kepadanya orang-orang yang taat
An-Nuur:49يَأْتُوٓا۟
يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ
pada hari (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) tidak (ia) sengaja berbicara jiwa/seorang kecuali dengan izinnya
Huud:105يَأْتِ
يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
(ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) maha melihat dan datanglah kepadaku dengan keluarga kalian (mereka) semuanya
Yusuf:93
يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۟ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ
mengira golongan-golongan tidak pergi dan jika (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) golongan-golongan
Al-Ahzab:20
يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ
hai istri-istri nabi siapa (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) diantara (kalian[pr]) adalah dengan orang yang keji penjelas (yang menjelaskan) dilipat gandakan
Al-Ahzab:30
يَأْتِ بِكُمُ الـلَّـهُ جَمِيعًا
(ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) bagi kalian Allah semuanya
Al-Baqarah:148
وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ
dan dia tiap-tiap atas/terhadap pelindungnya dimana saja dihadapkannya tidak (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dengan kebaikan
An-Nahl:76
يَأْتِ بِهَا الـلَّـهُ إِنَّ الـلَّـهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
(ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dengannya Allah sesungguhnya Allah sangat lembut / halus maha mengetahui
Luqman:16
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
dan barang siapa mengkhianati (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat-kiamat
Ali-Imran:161
مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ
apa yang tidak (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) bapak-bapak mereka yang pertama kali
Al-Mu'minuun:68
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ
sesungguhnya dia barangsiapa (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) tuhannya orang yang sungguh-sungguh berbuat dosa maka sesungguhnya (kami) baginya neraka jahanam
Thaahaa:74
مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا
apa tidak (ia[lk])datang kepadamu maka ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan sama lurus
Maryam:43يَأْتِكَ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم
padahal belum mendatangkan kalian berdua perumpamaan orang-orang yang terdahulu dari sebelum kalian
Al-Baqarah:214يَأْتِكُم
يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
hai golongan / kelompok jin-jin dan manusia apakah belum mendatangkan kalian berdua rasul-rasul dari antara kalian sendiri
Al-An'aam:130يَأْتِكُمْ
كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ
setiap dijatuhkan/lemparkan di dalamnya golongan (ia) menanyakan kepada mereka (orang/sesuatu[pr]) yang tersembunyi apakah tidak mendatangkan kalian berdua pemberi peringatan
Al-Mulk:8
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
dan (mereka berdua) mengucapkan kepada mereka penjaga-penjaganya apakah tidak mendatangkan kalian berdua rasul-rasul diantara kamu
Az-Zumar:71
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang yang (mereka) mengingkari dari sebelum
At-Taghaabun:5
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ
apakah tidak/belum mendatangkan kalian berdua berita orang-orang yang dari sebelum kalian kaum nuh
Ibrahim:9
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
tidakkah/bukankah (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] berita orang-orang yang dari sebelum mereka
At-Taubah:70يَأْتِهِمْ
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
dan belum (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] penjelasannya demikianlah (ia) telah sungguh-sungguh mendustakan orang-orang yang dari sebelum mereka
Yunus:39
وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى الـلَّـهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ
dan jika (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] harta benda (dunia) serupanya mengambilnya bahwa tidak mengatakan atas/terhadap Allah kecuali yang benar dan (mereka[lk]) mempelajari apa didalamnya
Al-A'raaf:169
وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
dan barangsiapa datang kepada-nya (is[lk]) yang bersungguh-sungguh untuk mempercayai sesungguhnya/sungguh-sungguh (ia) membuat wanita saleh
Thaahaa:75يَأْتِهِۦ
وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ
dan orang yang selalu membawa kabar gembira dengan seorang rasul (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dari sesudahku namanya ahmad
Ash-Shaff:6يَأْتِى
قَالَ إِبْرَٰهِيمُ فَإِنَّ الـلَّـهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ
mengatakan Ibrahim maka sesungguhnya (kami) Allah (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dengan matahari dari timur
Al-Baqarah:258
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ
kemudian (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dari sesudah itu[tg.lk] tahun padanya
Yusuf:49
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ
apakah melihat kecuali/hanya kesudahan kejadiannya pada hari (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) kesudahan kejadiannya sesungguhnya (kalian) merugikan diri-diri mereka sendiri dan sesatkan dari mereka apa (mereka) adalah mengada-adakan
Al-A'raaf:53
يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا
pada hari (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) sebagian ayat-ayat tuhanmu tidak memberi manfaat seseorang imannya/seseorang
Al-An'aam:158
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
kemudian (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) dari sesudah itu[tg.lk] tujuh amat kesulitan
Yusuf:48
فَسَوْفَ يَأْتِى الـلَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
maka kelak (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) Allah dengan suatu kaum dicintai mereka dicintainya lemah atas/terhadap orang-orang yang beriman
Al-Maidah:54
أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ الـلَّـهِ
bahwa datang hari tidak ditolak padanya dari Allah
Asy-Syuura:47يَأْتِىَ
فَعَسَى الـلَّـهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ
maka mudah-mudahan Allah agar datang dengan kemenangan (mereka) mengetahui suatu perkara/urusan dari sisiNya
Al-Maidah:52
أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ
(mereka) mengetahui datang tuhanmu (mereka) mengetahui datang sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158
أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ
(mereka) mengetahui datang tuhanmu (mereka) mengetahui datang sebagian ayat-ayat tuhanmu
Al-An'aam:158
أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ
bahwa datang hari tidak jual beli / perdagangan didalamnya
Al-Baqarah:254
فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ الـلَّـهُ بِأَمْرِهِۦٓ
maka maafkanlah dan berlapang dadalah sehingga datang Allah dengan perintahnya
Al-Baqarah:109
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الـلَّـهِ
dan tidak dan (ia) adalah bagi seorang rasul akan datang dengan suatu ayat melainkan dengan seizin Allah
Arraad:38
وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ الـلَّـهُ بِأَمْرِهِۦ
dan kesungguhan pada, di, dalam jalannya maka menunggu sehingga datang Allah dengan perintahnya
At-Taubah:24
أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ
bahwa datang hari tidak jual beli / perdagangan didalamnya dan tidak persahabatan
Ibrahim:31
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الـلَّـهِ
dan tidak dan (ia) adalah bagi seorang rasul bahwa datang dengan suatu ayat/muXjizat kecuali dengan seizin Allah
Ghafir:78
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ الـلَّـهِ
dan bahwasanya (kami) bacaan digoncangkan dengannya gunung-gunung (mereka) mengetahui (ia)terjadi (ia[lk]) yang sangat dekat dari rumah mereka[lk] sehingga datang janji Allah
Arraad:31
أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ
bahwa datang salah satu dari kalian kematian
Al-Munaafiquun:10
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ
apakah melihat melainkan akan datang kepada mereka malaikat-malaikat (mereka) mengetahui datang ketetapan tuhanmu
An-Nahl:33
أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ الـلَّـهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
bahwa datang hari tidak ditolak baginya dari Allah pada hari itu (mereka) memisah-misah
Ar-Ruum:43
أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
ataukah orang (ia[pr]) mendatangkan / mengumpulkan (kk lampu) aman pada hari kiamat-kiamat
Fush-Shilat:40يَأْتِىٓ
مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الـلَّـهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua dengan cahaya (sinar terang) maka apakah tidak mendengar
Al-Qashash:71يَأْتِيكُم
وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الـلَّـهِ يَأْتِيكُم بِهِ
dan (ia [lk]) menutup atas/terhadap hati kalian siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua dengannya
Al-An'aam:46
مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الـلَّـهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ
siapakah tuhan tidak / selain Allah mendatangkan kalian berdua dengan malam
Al-Qashash:72
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ الـلَّـهُ
mengatakan sesungguhnya hanyalah mendatangkan kalian berdua dengannya Allah
Huud:33
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ
maka barang siapa mendatangkan kalian berdua dengan air mata air
Al-Mulk:30
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ
mengatakan tidak mendatangkan kalian berdua tambahan makanan direzkikannya/diberikannya melainkan (aku) beritakan kepada kamu berdua dengan tabirnya
Yusuf:37يَأْتِيكُمَا
إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
kecuali bahwa datang kepada kami dengan orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)
An-Nisa:19يَأْتِينَ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
dan tidak/jangan keluar kecuali bahwa datang kepada kami dengan orang yang keji penjelas (yang menjelaskan)
Ath-Thalaaq:1
أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ
anak-anak mereka[pr] dan tidak datang kepada kami dengan dusta
Al-Mumtahinah:12
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
dan atas setiap onta kurus datang kepada kami dari setiap penjuru dalam / jauh
Al-Hajj:27
وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ
dan wanita-wanita yang datang kepada kami (ia[pr]) yang melakukan perbuatan keji dari/diantara isteri-isteri kalian
An-Nisa:15
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ
dan (mereka) berkata mengapa tidak datang kepada kami dengan ayat/bukti dari tuhannya
Thaahaa:133يَأْتِينَا
يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ
niscaya akan datang kepadamu usaha dan ketahuilah
Al-Baqarah:260يَأْتِينَكَ
قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا
mengatakan wahai pemuka-pemuka siapa diantara kalian mendatangkan kepadaku dengan singgasananya
An-Naml:38يَأْتِينِى
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ
datang kepadanya[pr] rezkinya puas/senang dari setiap tempat
An-Nahl:112يَأْتِيهَا
إِنِّى عَٰمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
sesungguhnya aku (ia[lk]) yang membuat kelak/bakal mengetahui siapa datang kepada-nya penyiksaan
Huud:93يَأْتِيهِ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
maka kelak mengetahui siapa datang kepada-nya penyiksaan
Huud:39
مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
siapa datang kepada-nya penyiksaan dihinakannya dan menimpa atasnya penyiksaan tetap/kekal
Az-Zumar:40
لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ
tidak datang kepada-nya (ia[lk]) yang melakukan kebathilan dari antara depannya dan tidak dari belakangnya
Fush-Shilat:42
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِىٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
dan tidak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] dari benar-benar nabi kecuali (mereka) adalah kepadanya kelak memperolok-olokkan
Az-Zukhruf:7يَأْتِيهِم
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
dan tidak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] dari seorang rasul melainkan (mereka) adalah dengannya/kepadanya kelak memperolok-olokkan
Al-Hijr:11
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ
dan tidak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] dari pelajaran/peringatan dari pemurah yang dalam kondisi cepat diperbarui
Asy-Syu'araa':5
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ
tidak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] dari pelajaran/peringatan dari tuhan mereka yang dalam kondisi cepat diperbarui
Al-Anbiyaa':2
يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ
aduhai kami menyesal atas/terhadap hamba-hamba tidak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] dari seorang rasul
YaaSiin:30
وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟
dan (kamu) berikanlah peringatan manusia pada hari datang kepada mereka azab / siksa lalu mengatakan orang-orang yang (mereka[lk]) menganiaya
Ibrahim:44يَأْتِيهِمُ
لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ
tentu akan mengatakan apa menghalanginya ingatlah pada hari (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] (ia) bukankah (ia[lk]) yang dipalingkan dari mereka
Huud:8يَأْتِيهِمْ
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
maka kelak (ia[lk]) datang kepada mereka[lk] berita apa (mereka) adalah dengannya kelak memperolok-olokkan
Al-An'aam:5
وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ
dan sembahlah tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan
Al-Hijr:99يَأْتِيَكَ
قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ
sebelum bahwa sampai kepadamu berdua yang demikian itu dari apa (ia) telah berkali-kali mengajarkan kepadaku tuhanku
Yusuf:37يَأْتِيَكُمَا
أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
bahwa akan datang kepada kalian azab / siksa tiba-tiba dan/sedang kamu tidak menyadari
Az-Zumar:55يَأْتِيَكُمُ
أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
bahwa akan datang kepada kalian azab / siksa kemudian tidak (kalian[k]) ditolong
Az-Zumar:54
أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
bahwa akan datang kepada kalian tabut didalamnya ketenangan dari tuhan kalian
Al-Baqarah:248
أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ
supaya tidak beriman bagi seorang rasul sehingga datang kepada kami dengan korban memakannya api
Ali-Imran:183يَأْتِيَنَا
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الـلَّـهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) mudah-mudahan Allah agar mendatangkan kepadaku dengan mereka semuanya
Yusuf:83يَأْتِيَنِى
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى
maka adapun/jika sungguh datang kepada kalian dari pada-Ku petunjuk
Thaahaa:123يَأْتِيَنَّكُم
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى
maka jika sungguh (ia[lk]) datang kepada kalian daripadaKu petunjuk
Al-Baqarah:38
يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
hai anak Adam adapun/jika sungguh (ia[lk]) datang kepada kalian rasul-rasul diantara kamu
Al-A'raaf:35يَأْتِيَنَّكُمْ
أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ
apakah merasa aman ahli negeri jika datang (ia[lk]) kepada (mereka[lk]) siksaan Kami pada waktu malam dan mereka mereka yang tidur
Al-A'raaf:97يَأْتِيَهُم
أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ
jika datang (ia[lk]) kepada (mereka[lk]) siksaan Kami pada waktu pagi dan mereka main-main
Al-A'raaf:98
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ الـلَّـهُ
apakah/tidakkah melihat kecuali/melainkan bahwa datang kepada mereka Allah
Al-Baqarah:210يَأْتِيَهُمُ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
(mereka) mengetahui datang kepada mereka azab / siksa dari arah/tempat tidak menyadari
An-Nahl:45
أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا
(mereka) mengetahui datang kepada mereka azab / siksa berhadap-hadapan
Al-Kahfi:55
أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
bahwa datang (ia[lk]) kepada (mereka[lk]) penyiksaan sangat pedih
Nuh:1يَأْتِيَهُمْ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ
sehingga datang kepada mereka kiamat dengan tiba-tiba (mereka) mengetahui datang (ia[lk]) kepada (mereka[lk]) azab / siksa hari mandul / tidak menghasilkan apa-apa
Al-Hajj:55
وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا
dan dua orang yang mendatangi kepadanya[pr] diantara kamu maka berilah hukuman keduanya
An-Nisa:16يَأْتِيَٰنِهَا
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الـلَّـهِ
apakah tidak datang bagi orang-orang yang (mereka) beriman bahwa (kamu[lk]) tunduk hati mereka untuk peringatan Allah
Al-Hadiid:16يَأْنِ
وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ
dan siapa (ia[pr]) diberi hikmah-hikmah
Al-Baqarah:269يُؤْتَ
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ
dan tidak (ia[pr]) diberi saat dari harta/kekayaan
Al-Baqarah:247
أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟
mereka itu diberi pahala mereka dua kali dengan apa/sebab (mereka) sabar
Al-Qashash:54يُؤْتَوْنَ
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
bahkan dikehendaki tiap seseorang di antara mereka untuk (ia[pr]) diberi lembaran-lembaran orang[pr] yang berterbaran
Al-Muddaththir:52يُؤْتَىٰ
قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى الـلَّـهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ
katakanlah sesungguhnya yang menunjukkan petunjuk Allah bahwa (ia[pr]) diberi seorang
Ali-Imran:73يُؤْتَىٰٓ
وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
dan orang-orang yang akan mendatangkan apa mereka sampai dan hati mereka gemetaran
Al-Mu'minuun:60يُؤْتُونَ
فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا
maka jika demikian/kendatipun ada tidak akan mendatangkan manusia sedikitpun
An-Nisa:53
ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ
orang-orang yang tidak akan mendatangkan zakat dan mereka dengan akhirat mereka orang-orang yang telah kafir
Fush-Shilat:7
أَن يُؤْتُوٓا۟ أُو۟لِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ الـلَّـهِ
bahwa (mereka)[lk]) didatangkan kaum kekeluargaan / kedekatan dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada, di, dalam jalan Allah
An-Nuur:22يُؤْتُوٓا۟
وَسَوْفَ يُؤْتِ الـلَّـهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
dan kekal/bakal (ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) Allah orang-orang yang beriman pahala pengumpat
An-Nisa:146يُؤْتِ
وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
dan dia memberikan kepada kalian apa tidak/belum (ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) seseorang/siapapun dari semesta alam
Al-Maidah:20
تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ الـلَّـهُ أَجْرًا حَسَنًا
(kalian[lk]) semakin memerangi mereka (mereka) mengetahui diselamatkan maka jika ditaati menyebabkan akan memberikan kepada kalian Allah pahala kebaikan
Al-Fath:16يُؤْتِكُمُ
يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] kebaikan dari apa telah diambil dari kamu dan mengampuni bagi kamu
Al-Anfaal:70يُؤْتِكُمْ
وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ
dan jika beriman dan memelihara diri menyebabkan akan memberikan kalian[lk] pahala kalian dan tidak meminta kepada kalian harta-harta kalian
Muhammad:36
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ
menyebabkan akan memberikan kalian[lk] dua bagian dari rahmat-nya dan menjadikan bagimu cahaya berjalan padanya
Al-Hadiid:28
يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ
(ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) hikmah-hikmah siapa kehendaki
Al-Baqarah:269يُؤْتِى
وَالـلَّـهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ
dan Allah (ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) yang menjadi kerajaannya orang/siapa kehendaki
Al-Baqarah:247
ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
yang (ia[pr) diberikan (kt sedang/akan) hartanya sangat mensucikan
Al-Lail:18
ذَٰلِكَ فَضْلُ الـلَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ
itu[tg.lk] karunia Allah dia berikanya siapa kehendaki
Al-Jumu'ah:4يُؤْتِيهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَالـلَّـهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
dia memberikannya siapa/orang kehendaki dan Allah (ia[lk]) yang meluaskan sangat mengetahui
Ali-Imran:73
ذَٰلِكَ فَضْلُ الـلَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ
itu[tg.lk] karunia Allah dia berikannya siapa kehendaki
Al-Hadiid:21
وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ الـلَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ
dan bahwasannya karunia dengan tangan Allah dia berikannya siapa kehendaki
Al-Hadiid:29
ذَٰلِكَ فَضْلُ الـلَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَالـلَّـهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
itu[tg.lk] karunia Allah dia berikannya pada siapa kehendaki Allah (ia[lk]) yang meluaskan sangat mengetahui
Al-Maidah:54
أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ الـلَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
mereka itulah kelak/bakal akan memberikan kepada mereka pahala mereka dan (ia) adalah Allah sangat pengampun maha penyayang
An-Nisa:152يُؤْتِيهِمْ
فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ
maka mudah-mudahan tuhanku akan menyebabkan akan memberikan kepadaku kebaikan dari kebunmu
Al-Kahfi:40يُؤْتِيَنِ
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ الـلَّـهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
tidak dan (ia) adalah bagi seorang manusia bahwa menyebabkan akan memberikannya Allah kitab dan hikmah dan kenabian
Ali-Imran:79يُؤْتِيَهُ
لَن يُؤْتِيَهُمُ الـلَّـهُ خَيْرًا الـلَّـهُ
tidak menyebabakan akan mendatangkan kepada mereka Allah kebaikan Allah
Huud:31يُؤْتِيَهُمُ
إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ
kecuali bahwa berkata (kalian[lk]) datangkanlah dengan bapak-bapak kami
Al-Jaatsiyah:25ٱئْتُوا۟
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا
maka (kalian[lk]) kumpulkanlah tipu daya kalian kemudian (kalian[lk]) datangkanlah barisan
Thaahaa:64
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى
dan (mereka berdua) mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku dengannya akan mengikhlaskannya/memilihnya kepadaku/untukku
Yusuf:54ٱئْتُونِى
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ
dan setelah (ia) telah sering menyiapkan bekal mereka dengan bekal mereka mengatakan datangkanlah / bawalah kepadaku saudara bagimu dari ayah kalian
Yusuf:59
ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ
datangkan kepadaku dengan sebuah kitab dari sebelum ini[tg.lk]
Al-Ahqaaf:4
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ
dan (mereka berdua) mengucapkan fir'aun datangkanlah / bawalah kepadaku dengan setiap (ia[lk]) yang menyihir sangat pandai
Yunus:79
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ
dan (mereka berdua) mengucapkan raja datangkanlah / bawalah kepadaku dengannya maka tatkala datang kepadanya mengetahui
Yusuf:50
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
dan ketika (dia) menyeru tuhanmu Musa agar/hendalah datangkanlah (kamu[pr]) kaum orang-orang yang zalim
Asy-Syu'araa':10ٱئْتِ
قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ
mengatakan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami datangkanlah (kamu[pr])
Yunus:15
وَقَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
dan (mereka) berkata hai saleh datangkan kepada kami dengan apa menasehati kami jika (kamu) adalah dari orang-orang yang diutus / para rasul
Al-A'raaf:77ٱئْتِنَا
أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ الـلَّـهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
bahwa berkata datangkan kepada kami dengan azab / siksa Allah jika (kamu) adalah dari/termasuk orang-orang yang benar
Al-Ankabuut:29
أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
atau datangkan kepada kami dengan siksa pedih
Al-Anfaal:32
أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا
kawan-kawan memanggilnya kepada yang menunjukkan datangkan kepada kami
Al-An'aam:71
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
lalu (ia) mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu berdua ketaatan (mereka) mengetahui keterpaksaan
Fush-Shilat:11ٱئْتِيَا
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
lalu (ia) mengatakan kepadanya dan kepada bumi datanglah kamu berdua ketaatan (mereka) mengetahui keterpaksaan
Fush-Shilat:11