Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,