Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,