<<<==ayat berikutnya

Asy-SyuXaraaX ayat ke 46

ayat sebelumnya ===>>

فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ

Setiap Huruf arab ini dapat diklik untuk diperdalam maknanya

Kajian kata فَأُلْقِىَ pada surat Asy-SyuXaraaX ayat ke 46
Bacaan dalam tulisan arab latin Faulqiya
Arti kata Faulqiya ( فألقي )maka dilempar
Jenis kata فَأُلْقِىَkata perintah atau kata seru

Pemakaian jenis kata ini pada AlQuran ada di sini

Jumlah pemakaian kata فألقي2 kali. Rinciannya ada disini
Kata dasar dari kataفَأُلْقِىَ tersusun dari suku kata ل-ق-ء

Penggunaan kata dasar ل-ق-ء ini pada AlQuran ada di sini

subyekkata ini merupakan subyek dengan dicirikan dengan harakat pada konsonan_k3 adalah dhommah

Pemakaian pola kata ini pada AlQuran ada di sini

Makna dari kata dasar ل-ق-ء Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna kata pertandingan, korek, korek api, tandingan, geretan, perkawinan, tara, mancis, penggesek api, timbangan, tolok, sesuatu yg serasi, sesuatu yg sepadan, konkurs, tempat pertemuan, janji, penunjukan, pengangkatan, janji bertemu, penetapan, jabatan, pekerjaan, kencan, petunjukan, benuman, asprak, pesta malam, kongres, muktamar, konvensi, perkenalan, persetubuhan, perjumpaan, pertempuran, rapat, sidang, perkumpulan, begadrung, papakan.
Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna kata menghadapi, cocok, mencocokkan, menyetel, bertanding, menandingi, jodoh, setel, mengawinkah, menjumpai, mengalami, bertemu dgn, berjumpa secara kebetulan, menemukan secara kebetulan.
Kajian kata فَأُلْقِىَ ditinjau dari aspek tata bahasa :

1 imbuan : kata فَأُلْقِىَ ini memiliki imbuan fa ( فَ ), imbuan fa ( فَ ) ini memberikan makna maka atau lalu.

2 kata seru / perintah : kata فَأُلْقِىَ ini merupakan bentuk dari kata seru atau kata perintah. kata ini selain digunakan sebagai kata seru, kata ini juga sering digunakan sebagai kata anjuran.

Disclaimer / penafian