Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,