An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.