<<<==ayat berikutnya

Al-Anbiyaa' ayat ke 112

ayat sebelumnya ===>>

قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Abdurrahman Sudais
Abdul Basit
Mishary Rashid
Mahir al-Mu'aiqly


Kajian kata

تَصِفُونَ pada surat Al-Anbiyaa' ayat ke 112

Bacaan dalam tulisan arab latin ta-shifûna
Jenis kata kata kerja aktif bentuk sedang atau akan terjadi
Arti kata تَصِفُونَ (kalian) sifatkan / ucapkan
Jumlah pemakaian kata تَصِفُونَ dalam AlQuran dipakai sebanyak 4 kali
Kata تَصِفُونَ tersusun dari kata dasar dengan suku kata و ص ف
huruf pertama k1=و , huruf kedua k2=ص, dan huruf ketiga k3=ف
Makna dari kata dasar و ص ف :Kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna sifatkan,gambaran, karakterisasi, pemeranan, pencirian, kata sifat, lukisan watak

Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna menggambarkan, membayangkan, melukiskan, mengutarakan, memperikan, memperkatakan, ucapkan

(Kami mohon maaf jika ada keterkaitan makna yang tidak tepat. Keterkaitan makna ini diambil begitu saja dari makna kata dasar diambil dari google. Keterkaitan makna dari kata dasar ini
belum dilakukan koreksi dan perbaikan untuk makna yang tepat untuk dipakai memahami makna secara langsung dari AlQuran. Terkadang keterkaitan makna ini bisa jadi lawan katanya, walau jarang tentunya).
Pesan kami bahwa AlQuran pasti benar, sedang keterkaitan makna ini tentu bisa jadi ada penyimpangan atau ketidak sesuaian makna.
Jumlah pemakaian pola dasar و ص ف dalam AlQuran 13 kali, yang terdiri dari dipakai kata kerja sebanyak 13 kali
Pola dasar و ص ف Dalam AlQuran hanya dipakai untuk bentuk kata kerja saja, dalam AlQuran untuk pola dasar ini tidak digunakan sebagai kata benda

Kajian kata تَصِفُونَ ditinjau dari aspek makna :

kata تَصِفُونَ ini masuk dalam pola kata ke :1

adapun untuk pola kata pertama seperti ini memiliki makna:

.melakukan yaitu me –, me – kan, atau me – i.

bentuk ini merupakan bentuk dari kata dasar yang dipakai dalam bahasa arab. serta yang dijadikan rujukan dalam penyusunan urutan kata yang dipakai pada kamus bahasa arab.

Kajian kata : 1 تَصِفُونَ ditinjau dari aspek tatabahasa :

1. kata kerja : kata تَصِفُونَ merupakan bentuk kata kerja.

dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.

selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya

2. bentuk sedang/akan : kata تَصِفُونَ merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.

3. kata kerja aktif : kata تَصِفُونَ ini tergolong dalam kata kerja aktif,artinya subyeknya melakukan pekerjaan

4. subyek pelaku : kata تَصِفُونَ ini merupakan kata kerja yang subyek pelakunya adalah kalian (laki-laki).

5. marfu : kata تَصِفُونَ ini dipengaruhi kata sebelumnya.yaitu kata مَا , sehingga konsonan_k3 dari kata تَصِفُونَ ini memiliki konsonan_3 berupa berupa dhomah ( ُ_ ) untuk tunggal dan berupa ûna ( ونَ ) untuk jamak

6. huruf marfu : kata مَا ini akan membuat kata تَصِفُونَ memiliki konsonan_k3 berupa u ( ُ_ ) untuk tunggal dan ûna ( ونَ ) untuk jamak.

Pemakaian kata dasar و ص ف pada AlQuran

(haruf arab yang berwarna biru dibawah bisa diKLIK untuk dirujukkan ke ayat terkait)

يَصِفُونَوَتَصِفُتَصِفُونَتَصِفُ


Kata serumpun dalam Al-Quran berikut ayat-ayatnya

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ
dan jangan mengatakan terhadap apa (kamu) sifatkan/sebutkan lidah-lidah kalian kedustaan / kebohongan
An-Nahl:116تَصِفُ
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالـلَّـهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
maka kesabaran bagus/baik (ks/kb[tunggal] sangat/maha) dan Allah yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:18تَصِفُونَ
قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَالـلَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
mengatakan kalian[lk] keburukan tempat/kedudukan dan Allah (aku) mengetahui daripada apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Yusuf:77
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
maka ia dia (yang batil) (ia[lk]) yang melenyapkan dan bagimu kecelakaan dari apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':18
وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ
dan tuhan kami pemurah yang menjadi tempat mohon pertolongan atas/terhadap apa (kalian) sifatkan / ucapkan
Al-Anbiyaa':112
وَيَجْعَلُونَ لِـلَّـهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ
dan menjadikan bagi Allah apa membenci dan (kamu) ucapkan lidah-lidah mereka kedustaan / kebohongan
An-Nahl:62وَتَصِفُ
سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ
maha suci dia dan kamu sangat tinggi dari apa (mereka) sifatkan
Al-An'aam:100يَصِفُونَ
سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
maha suci tuhanmu tuhanku keperkasaan / kemuliaan dari apa (mereka) sifatkan
Ash-Shaafaat:180
سُبْحَٰنَ الـلَّـهِ عَمَّا يَصِفُونَ
maha suci Allah dari apa (mereka) sifatkan
Ash-Shaafaat:159
أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
(aku) mengetahui dengan/tentang apa (mereka) sifatkan
Al-Mu'minuun:96
وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَٰنَ الـلَّـهِ عَمَّا يَصِفُونَ
dan sungguh (ia) meninggikan sebagian mereka atas/terhadap bagian maha suci Allah dari apa (mereka) sifatkan
Al-Mu'minuun:91
فَسُبْحَٰنَ الـلَّـهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
maka maha suci Allah tuhanku 'arsy` dari apa (mereka) sifatkan
Al-Anbiyaa':22
سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
maha suci tuhanku langit dan bumi tuhanku 'arsy` dari apa (mereka) sifatkan
Az-Zukhruf:82
سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
maha suci tuhanku langit dan bumi tuhanku 'arsy` dari apa (mereka) sifatkan
Az-Zukhruf:82