Thaahaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan (mereka).